O nás
Školní družina (ŠD) je zařízení pro děti 1. stupně základní školy. V letošním školním roce máme pět samostatných oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. - 5. ročníku. Naším cílem je, aby pobyt žáka ve ŠD byl příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Respektujeme potřeby žáků a snažíme se, aby se každý žák cítil spokojeně a bezpečně. Vzdělávací nabídka je žákům blízká, odpovídá jejich mentalitě a potřebám. Naše ŠD je dobře vybavena moderním nábytkem, hračkami, společenskými hrami, didaktickými pomůckami, sportovními potřebami, výtvarným materiálem. Toto vybavení je dle potřeby neustále doplňováno. Pravidelným pobytem venku, ale také prostřednictvím projektu Hodina pohybu navíc, se snažíme u žáků rozvíjet pozitivní vztah ke sportu. K pobytu venku využíváme nejen hřiště před školou a školní zahradu, ale i prostory v blízkém okolí, například fotbalové hřiště, kopec Poustku, Panskou zahradu, zahradu v mateřské škole.


Personální obsazení a kontakty
Vedoucí vychovatelka: Mgr. Romana Zetelová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatelka: Mgr. Daniela Svobodová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatelka: Jitka Řehánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatel: Mgr. et Bc. Jiří J. Kohoutek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatel: Mgr. Martin Vítek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonní kontakt na ŠD (vedoucí vychovatelka): 774 840 024


Rozdělení ŠD a umístění oddělení

sd

 

Organizační informace
Provoz ŠD a Zařízení péče o děti (ZPD):

6:00 hod. – 7:40 hod. v budově MŠ
10:50 hod. – 19:00 hod. v budově ZŠ

V 7:35 hod. odcházejí žáci v doprovodu zaměstnance školy do budovy ZŠ.
S ohledem na kapacitu školní jídelny odchází vychovatelé se žáky ze ŠD na obědy postupně. Žáci, kteří mají 4 vyučovací hodiny, jsou naobědváni nejpozději ve 12:15 hod. Žáci, kteří mají 5 vyučovacích hodin, jsou naobědváni nejpozději ve 13:15 hod. Žáci, kteří mají 6 vyučovacích hodin, jsou naobědváni nejpozději ve 13:45 hod.

Ve 14:00 hod. je ukončen provoz oddělení „Fialoví". Třída 3. A se spojuje s oddělením „Modří" a třída 3. B se spojuje s oddělením „Žlutí".

V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a nacházíme se s žáky mimo třídu. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.

Od 15:15 hod. do 19:00 hod. se žáci spojují do jednoho oddělení a zůstávají v oddělení „Modří" nebo „Žlutí".

Platba za pobyt ve ŠD

  • 1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 250,- Kč za pololetí
  • nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 500,- Kč za pololetí

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – leden a únor – červen). Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy (2000155677/2010). Každému žákovi je přidělen variabilní symbol. Údaje k platbě jsou rodičům dodány písemnou formou.

Podmínky přijetí žáků do ŠD
ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ a naplňuje se do počtu maximálně 150 žáků.
Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den nebo jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Podmínky docházky do ŠD, podmínky odchodu či vyzvedávání žáků
Docházka do ŠD je po přihlášení povinná. Chybí-li žák ve vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD. Pokud žák mimořádně nejde do ŠD nebo odchází jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné předem vyplnit Omluvenku ze ŠD nebo poslat zprávu přes elektronickou žákovskou knížku nejpozději do 11:00 hod. Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace.

Žáka ze ŠD vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.
Při vyzvedávání žáka ze ŠD zvoní jeho doprovod na zvonek příslušného oddělení a čeká před budovou školy. Žák odchází na pokyn vychovatele/vychovatelky samostatně do šatny a pak domů.

V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.
ŠD je žákům k dispozici 1. září i 30. června. V tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky. 

 

 

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates