O nás
Školní družina (ŠD) je zařízení pro děti 1. stupně základní školy. V letošním školním roce máme čtyři samostatná oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. - 5. ročníku. Naším cílem je, aby pobyt žáka ve ŠD byl příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělávání. Respektujeme potřeby žáků, a to jak vývojové, individuální, tak v neposlední řadě i obecně lidské. Snažíme se, aby se každý žák cítil spokojeně a bezpečně. Vzdělávací nabídka je žákům blízká, odpovídá jejich mentalitě a potřebám. Naše ŠD je dobře vybavena nábytkem, hračkami, různými pomůckami a materiálem. Toto vybavení je dle potřeby neustále doplňováno. K pobytu venku využíváme nejen hřiště před školou a školní zahradu, ale i prostory v blízkém okolí, například fotbalové hřiště, kopec Poustku, Panskou zahradu aj. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování.


Personální obsazení a kontakty

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Romana Zetelová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatelka: Mgr. Daniela Svobodová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatelka: Jitka Řehánková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vychovatel: Mgr. et Bc. Jiří J. Kohoutek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonní kontakt na ŠD (vedoucí vychovatelka): 774 840 024

 

rozdeleni sd

 

Organizační informace

Školní družina je žákům k dispozici denně během školního roku, a to ve formě ranní a odpolední družiny.
Ranní družina je v provozu od 6:30 hod. do 7:40 hod. a využívá prostorů mateřské školy (Velké Lipky 231, Pozořice). V 7:30 hod. odcházejí žáci společně s paní vychovatelkou do budovy ZŠ.
V rámci odpolední družiny fungují čtyři samostatná oddělení, všechna v budově základní školy. Odpolední družina je v provozu od 10:50 hod. do 17:00 hod. Abychom se vyhnuli frontám ve školní jídelně, chodíme s žáky ŠD na obědy v rámci odpolední družiny.
V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. býváme s dětmi mimo třídu školní družiny, chodíme ven do blízkého i vzdálenějšího okolí školy, proto není možné v této době děti ze školní družiny vyzvednout a ani se nemohou v této době vrátit z kroužku/ZUŠ.
Od 15:00 hod. se jednotlivá oddělení spojují, zazvoňte na ŠD „Modří". Výjimkou jsou „Červení", kteří dorazí v 15:15.
V 15:50 hod. přecházejí žáci společně s panem vychovatelem do budovy mateřské školy, oddělení „Lachtánci". Provoz školní družiny v mateřské škole končí v 17:00 hod. Telefonní kontakt na MŠ: 725 423 190.Vyzvedávání a omlouvání dětí ze ŠD


Dítě ze ŠD vyzvedávají pouze osoby uvedené na zápisním lístku nebo zmocnění. Pokud dítě odchází samo, má v zápisním lístku přesný čas svého odchodu. V případě změny doporučujeme rodičům využívat k omlouvání dítěte tzv. Omluvenku dítěte ze ŠD. Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí u vedoucí vychovatelky.

Při vyzvedávání dítěte ze ŠD zvoní jeho doprovod na zvonek příslušného oddělení a čeká na dítě před budovou školy. Žák odchází na pokyn vychovatelky/vychovatele samostatně do šatny a pak domů. V 15:50 odchází žáci ze všech čtyř oddělení společně s vychovatelem do budovy mateřské školy (Velké Lipky 231, Pozořice), kde si je rodiče vyzvednou nejpozději v 17:00 hod.Platba za pobyt ve ŠD

1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 250,- Kč za pololetí
nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 500,- Kč za pololetí
Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – leden a únor – červen). Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy a každému dítěti je přidělen variabilní symbol. Údaje k platbě dodá rodičům vedoucí vychovatelka písemnou formou - za první období do konce září (se splatností do konce října), za druhé období do konce ledna (se splatností do konce února).

 

 

 

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates