Základní škola a mateřská škola Pozořice

Motto(r) školy : „ Trendy a tradice pro třetí tisíciletí. "

Rychlé kontakty

Základní škola
Kancelář:
+ 420 774 840 021
+ 420 702 147 890

Ředitel školy:
+ 420 774 840 020

Zástupkyně:

1. stupeň
+ 420 734 448 000

2. stupeň
+ 420 774 840 023

Mateřská škola

Kontakt MŠ
+420 725 423 190

Zástupkyně MŠ:
+420 774 840 277

Jídelna

Vedoucí stravovacího provozu Zdeněk Novák:
+420 702 147 890

Školní družina

Vedoucí ŠD:
+420 774 840 024

kalendář

28.-30.10.2020

Podzimní prázdniny

23.12.-3.1.2021

Vánoční prázdniny

29.1.2021

Pololetní prázdniny

Důležité

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě informací z MŠMT budou od 17. května nastupovat bez rotací všichni žáci 1. stupně ZŠ v celé ČR a žáci 2.stupně v Jihomoravském kraji rotačně.

Od 24.5. by pak měl fungovat v našem kraji i celý 2. stupeň ZŠ bez rotací. Bude záležet na epidemické situaci.

V týdnu od 17.5.-21.5. budou tedy do školy docházet všichni žáci 1. stupně a k nim se přidají žáci 6. a 7.ročníku. Pro 8. a 9.ročník bude zajištěna distanční výuka. U žáků 9.ročníku počítáme s nástupem do školy v každém případě v týdnu od 24.5., abychom mohli při neúspěšném přijetí na SŠ zajistit vyplnění náhradních přihlášek.

Ve školní družině již nemusí být dodržena homogenita třídy, takže od 17.5. budou žáci rozděleni do původních oddělení se svými p. vychovatelkami. Koncem týdne bude zaslána anketa s upřesňujícími informacemi o provozu školní družiny. Provoz družiny bude zajištěn od 6 – 19 hod.

Platný rozvrh pro všechny ročníky najdete v informačním systému EDOOKIT. Nezapomeňte dětem, které budou docházet na prezenční výuku, přihlásit obědy v systému iCanteen nejpozději do pátku 14.5. do 12 hod. 

Za ZŠ a MŠ Pozořice
Jan Dudek

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě informací z MŠMT se od 10. května vrátí k rotační výuce i žáci 2.stupně. Pro žáky 1.stupně se nic nemění (i nadále se střídají rotačně po týdnech). Znamená to, že jeden týden bude probíhat výuka pro určené třídy ve škole a druhý týden bude zajištěna distanční výuka nebo naopak. 

V týdnu od 10.5.-14.5. budou do školy chodit žáci 2.A, 4.AB, 5.AB a k nim se přidají žáci 6. a 8.ročníku. Pro ostatní třídy je stále zajištěna distanční výuka. Platný rozvrh pro všechny ročníky a bližší informace naleznete v informačním systému EDOOKIT. V rozvrhu je zařazena i tělesná výchova – proběhne venku za každého počasí, vybavte prosím děti patřičným oblečením.

Za ZŠ a MŠ Pozořice
Jan Dudek

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové,
v posledních letech prošla naše škola mnoha proměnami, z nichž některé jsou vidět hned na první pohled. Z pozitivních ohlasů cítíme, že mnozí mají ke škole silný vztah. S blížícím se koncem distanční výuky jsme se rozhodli vstoupit do projektu, který nám všem umožní ukázat, že máme naši školu skutečně rádi a hlásíme se k ní. Oslovili jsme společnost Scholls United zajišťující výrobu a potisk školního oblečení. Ta vytvořila naší škole MERCH, který bude možné prostřednictvím e-shopu zakoupit na různých produktech: college mikinách, tričkách, čepicích, batozích atd. 

Abychom vše mohli spustit, je třeba vybrat grafickou podobu, která bude uvedené produkty zdobit. Neboť je oblečení určené zejména pro Vás, máte možnost HLASOVAT PRO NÁVRH, který se Vám nejvíce líbí! Pozor – hlasovat lze pouze v týdnu od 3. do 7. května 2021 na tomto odkazu:  https://schoolsunited.cz/hlasovani/b9a54d6f

Vítězný návrh grafici ze Scholls United zpracují a vytvoří kompletní nabídku v novém e-shopu, ze kterého si každý z Vás bude moci vybrat a objednat libovolné produkty v oblíbené barvě a odpovídající velikosti.
Pomozte nám vybrat nejlepší podobu nového školního oblečení!
Děkujeme.

                                                                                                          

ZÁPIS do 1.ročníku

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku pro školní rok 2021/2022 naleznete zde

Vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatřením jsme připravili zápis do 1.tříd tak, aby byl umožněn distanční průběh a zároveň byly zohledněny individuální podmínky jednotlivých rodin. Bližší informace k zápisu naleznete zde

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOLY od 12.4.2021

Vážení rodiče,
na základě informací z MŠMT je od 12.4. umožněna rotační výuka pro žáky 1.stupně. Znamená to, že jeden týden bude probíhat výuka pro určené třídy ve škole a druhý týden bude zajištěna distanční výuka nebo naopak. Pro žáky 2.stupně se prozatím nic nemění – stále probíhá pouze distanční výuka.

Třídy 1.stupně budou rozděleny takto:
1. týden (12.4.-16.4., 26.4.-30.4.) přijdou do školy tyto třídy – 2.A, 4.AB, 5.AB, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce,
2. týden (19.4.-23.4., 3.5.-7.5.) přijdou do školy tyto třídy – 1.ABC, 2.B, 3.AB, ostatní třídy zůstávají doma na distanční výuce.

Bližší informace k rotační výuce i testování žáků naleznete ve zprávě v EDOOKITU nebo zde.

Milí předškoláci,

chcete poznat naši školu zblízka? Pojďte si s námi zahrát skvělou ,,únikovku“. Provedeme vás naší školou, v každé místnosti budete plnit zajímavé úkoly. Tak neváhejte a vstupte  zde

I v letošním školním roce pro vás připravujeme PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY o letních prázdninách pro děti ve věku odpovídajícímu 1.stupni. Bližší informace naleznete na níže uvedeném letáku.

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí ve škole. Z tohoto důvodu bude od pondělí 1.3.2021 do odvolání realizována pouze distanční forma vzdělávání (pro všechny ročníky). 

Rodiče, kteří pečují o dítě z důvodu uzavření ZŠ i MŠ, mají nárok na tzv. krizové ošetřovné. Bližší informace pro čerpání krizového ošetřovného od 1. března 2021 naleznete na stránkách ČSSZ  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m . Škola již žádné potvrzení rodičům nevystavuje. 

Rozvrh dětí je uveden v systému EDOOKIT. Žáci 1.- 4.ročníku se budou na on-line výuku přihlašovat přes službu GOOGLE MEET. Domácí úkoly budou učitelé vkládat přes EDOOKIT – DOMÁCÍ ÚKOLY.

Pro žáky 5. až 9.ročníku se nic nemění. Budou i nadále s učiteli využívat přihlášení na on-line výuku přes GOOGLE CLASSROOM (žáci 2.B, 4.B, 5. až 9.ročníku).

Zároveň nabízíme dětem i rodičům v případě potřeby on-line konzultační hodiny s jednotlivými vyučujícími. Odkazy na MEET a na termíny KONZULTAČNÍCH HODIN na jednotlivé učitele najdete na webových stránkách školy nebo  zde.

Logopedická péče, pedagogické intervence a speciální pedagogická péče můžou probíhat beze změny, protože je umožněna individuální konzultace jednoho žáka s pedagogickým pracovníkem školy.

Uvědomujeme si i zvýšenou zátěž na rodiče i žáky v době uzavření škol. I proto Vám nabízíme možnost konzultací se školní psycholožkou. Kontakt: lenka.hermanova@zspozorice.cz nebo 774 455 108.

Je možné i nadále využívat stravování, které poskytuje naše škola. Oběd si můžete objednat přes iCanteen a následně vyzvednout u vstupu do kuchyně (u autobusové zastávky) nebo Vám jej můžeme za poplatek přivést až k Vám domů (Pozořice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice). V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucího školního stravování pana Nováka – zdenek.novak@zspozorice.cz nebo tel. 702 147 890

Přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví.

Za ZŠ a MŠ Pozořice
Jan Dudek

Veškeré platby (stravné, školné do ŠD, pracovní sešity atd.) prosím zasílejte na nově zřízený účet u FIO banky:  2101546394/2010. Variabilní symboly získáte u třídních učitelů.

Vzhledem ke covidové situaci musela být zrušena ŠKOLNÍ AKADEMIE i všechny ostatní plánované akce spojené s oslavou 60.výročí školy. Abyste nepřišli alespoň o každoroční učitelské vystoupení, natočili jsme pro vás vánoční videoklip, který dokonce umístila na svůj zpravodajský portál TN.cz televize NOVA. Doufáme, že vás potěší. Děkujeme všem rodičům i žákům za spolupráci a přejeme klidné vánoční svátky a mnoho trpělivosti do nového roku. Společně to zvládnem.laughing    

odkaz na videoklip


Seznam kroužků, které v letošním školním roce budou probíhat u nás ve škole, naleznete  zde

Informace k provozu školy, preventivní opatření (COVID-19)  zde

TERMÍNY PREZENČNÍCH A ON-LINE KONZULTAČNÍCH HODIN PEDAGOGŮ platných od 29.9.  zde

SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK pro jednotlivé ročníky na školní rok 2020/2021 naleznete  zde

  Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

  Zápis do mateřské školy

  Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis na školní rok 2021/2022 probíhat distančně.

  Formuláře (Žádost o přijetí + Dohoda o pobytu dítěte) jsou k dispozici na webu mateřské školy zde nebo k vyzvednutí dne 15. 4. 2021 (nebo dle telefonické domluvy) před budovou MŠ. 

  Způsoby odevzdání vyplněných formulářů + přiložené kopie rodného listu jsou následující:

  • datovou schránkou  od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021
  • poštou –  doručení od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021
  • e-mailem od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 (pouze s elektronickým podpisem)
  • v zalepené obálce do boxu k tomu určenému před budovou MŠ, a to ve dnech 10., 12. a 14. 5. 2021 od 8 – 16 hodin

  Do přijímacího řízení budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.   

  Na základě přijetí Vaší žádosti Vám zašleme e-mailem registrační číslo Vašeho dítěte, pod kterým bude v přijímacím řízení vedeno. 

  Mgr. Simona Moore
  zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

  Vítejte ve školním roce 2019/2020

  ZŠ a MŠ Pozořice

  Žáků ZŠ

  Pedagogů

  Žáků MŠ

  Tříd

  v

  studentské okénko

  Nebojte se nás zeptat!

  13 + 12 =