Exkurze

6. ročník – přírodopisně-zeměpisná expedice do Pálavských vrchů
8. ročník – literárně historické toulky Prahou
9. ročník – návštěva koncentračního tábora v polské Osvětimi

Lyžařský výcvik

Pro začátečníky i pokročilé organizujeme ve dvou turnusech podle věku žáků týdenní kurz lyžování a snowboardingu v krkonošském středisku Herlíkovice-Bubákov a na Dolní Moravě.

Den zdraví

Netradiční celodenní výuka probíhá ve čtyřech 60 minutových blocích, do kterých se žáci předem přihlašují dle svého zájmu. V učebnách probíhají „workshopy“ neboli dílny, ve kterých se v týmové práci setkají žáci různých ročníků. Mohou si vyzkoušet pohybové, tvůrčí a netradiční vzdělávací aktivity. Získávají množství nových informací z oblasti našeho tělesného i duševního zdraví. Nabídka bývá bohatá, každý si může vybírat z velkého počtu dílen. Jako vedoucí dílen pracují nejen naši učitelé, ale i externisté, kteří vždy přicházejí s něčím, s čím se běžně nesetkáváme.

Škola v přírodě

Pravidelně odjíždějí naši žáci na školu v přírodě do rozmanitých a krásných míst naší vlasti. V minulých letech jsme zavítali do Krkonoš, Železných hor, na Českomoravskou vrchovinu či do okolí Buchlova. Pětidenní pobyt v klidném prostředí přináší vždy dny plné her, sportovního soutěžení a tvořivých činností.

Školní akademie

Předvánočního slavnostně laděného vystoupení s vlastními moderátory, zpěvem, tancem, scénkami, sportovními vystoupeními se účastní žáci všech tříd ZŠ i MŠ.