CENTRUM SPORTU

Centrum sportu při školním sportovním klubu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům ZŠ a MŠ Pozořice a žákům z blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Prioritou centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Školní sportovní klub je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky, z. s.  

 

Centrum sportu při ZŠ a MŠ Pozořice nabízí několik pohybových kroužků pro žáky základních škol.
Přestože některé kroužky nebyly v září otevřeny, je možnost, v případě dostatečného zájmu, kroužek otevřít od druhého pololetí. Chcete-li se do kroužky přihlásit, neváhejte kontaktovat přímo vyučujícího kroužku nebo administrátorku Centra sportu Ivanu Tesařovou (ivana.tesarova@zspozorice.cz)