CENTRUM SPORTU

Centrum sportu při školním sportovním klubu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům ZŠ a MŠ Pozořice a žákům z blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální, nebo personální podmínky. Prioritou centra sportu je zabezpečit pravidelnou pohybovou činnost, nejlépe podle rámcového týdenního rozvrhu aktivit. Školní sportovní klub je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky, z. s.  

 

Centrum sportu při ZŠ a MŠ Pozořice nabízí několik pohybových kroužků pro žáky základních škol.
Přestože některé kroužky nebyly v září otevřeny, je možnost, v případě dostatečného zájmu, kroužek otevřít od druhého pololetí. Chcete-li se do kroužky přihlásit, neváhejte kontaktovat přímo vyučujícího kroužku nebo administrátorku Centra sportu Ivanu Tesařovou (ivana.tesarova@zspozorice.cz)
Název/ zkratka Vedoucí Den Čas Ročníky Cena
Basketbal PhDr. Jan Dudek pondělí 15:00 – 15:45 hod. 3. – 6. 100 Kč/měsíc
Basketbal PhDr. Jan Dudek pondělí 15:45 – 17:30 hod. 7. – 9. 100 Kč/měsíc
Společenské tance Mgr. Lenka Hlaváčová pondělí 15:30 – 16:30 hod 8. – 9. 200 Kč/měsíc
Basketbal PhDr. Jan Dudek středa 15:00 – 15:45 hod. 3. – 6. 100 Kč/měsíc
Basketbal PhDr. Jan Dudek středa 15:45 – 17:30 hod. 7. – 9. 100 Kč/měsíc
Florbal Mgr. Zetelová Romana čtvrtek 14:00 – 15:00 hod 3. – 5. 200 Kč/měsíc
Turistický kroužek Mgr. Lenka Přikrylová pátek 13:00 – 14:30 hod. 5. – 9. 100 Kč/měsíc
1x za 14 dní
Turistický kroužek Mgr.et Ing. Eva Trněná pátek 13:00 – 14:30 hod. 1. – 4. 100 Kč/měsíc
1x za 14 dní
Zdravotní TV Jan Dudek pátek 14:15 – 15:15 hod. 7. – 9. 200 Kč/měsíc