Ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2008 ze dne 13. března 2008.

MŠ: 3-6 let   7-10 let   (dovršení 7 let do 31.8. v daném školním roce)
přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
oběd 25,- Kč 28,- Kč
svačina 7,- Kč 7,- Kč
pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
polodenní stravné 37,- Kč   (740 Kč) 40,- Kč   (740 Kč)
celodenní stravné 44,- Kč (880 Kč)  47,- Kč   (940 Kč)
ZŠ – oběd:
6-10 let 28,- Kč   (560 Kč)
11-14 let 30,- Kč   (600 Kč)
15 a více let 32,- Kč   (640 Kč)
(Pokud dítě dovrší 11 let nebo 15 let do 31.8. v daném školním roce, spadá již dítě do vyšší kategorie – vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).
ZŠ – svačinky:
1. – 4. třída 15,- Kč   (300 Kč)
5. – 9. třída 18,- Kč   (360 Kč)
V závorce je uvedena průměrná cena obědů za měsíc.
Cizí strávníci: 80,- Kč možnost výdeje do jednorázových obalů – 9 Kč
možnost rozvoz stravy – 14 Kč (rozvoz se provádí v obcích Pozořice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice a Kovalovice)