Ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2008 ze dne 13. března 2008.

MŠ: 3-6 let   7-10 let   (dovršení 7 let do 31.8. v daném školním roce)
přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
oběd 31,- Kč 34,- Kč
svačina 7,- Kč 7,- Kč
pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
polodenní stravné 43,- Kč   (860 Kč) 46,- Kč   (920 Kč)
celodenní stravné 50,- Kč (1000 Kč)  53,- Kč   (1060 Kč)
ZŠ – oběd:
6-10 let 34,- Kč   (680 Kč)
11-14 let 36,- Kč   (720 Kč)
15 a více let 38,- Kč   (760 Kč)
(Pokud dítě dovrší 11 let nebo 15 let do 31.8. v daném školním roce, spadá již dítě do vyšší kategorie – vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování).
ZŠ – svačinky:
1. – 9. třída 23,- Kč   (460 Kč)
V závorce je uvedena průměrná cena obědů za měsíc.
Cizí strávníci: 83,- Kč možnost rozvoz stravy – 15 Kč (rozvoz se provádí v obcích Pozořice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice a Kovalovice)