Ceny jsou v souladu s vyhláškou č. 107/2008 ze dne 13. března 2008.

MŠ: 3-6 let   7-10 let   (dovršení 7 let do 31.8. v daném školním roce)
přesnídávka 9,- Kč 9,- Kč
oběd 22,- Kč 25,- Kč
svačina 7,- Kč 7,- Kč
pitný režim 3,- Kč 3,- Kč
polodenní stravné    34,- Kč   (680kč) 37,- Kč   (740kč)
celodenní stravné 41,- Kč (820kč)    44,- Kč   (880kč)
ZŠ – oběd:
7-10 let 25,- Kč   (500kč)
11-14 let 27,- Kč   (540kč)
15 a více let 29,- Kč   (580kč)
(Pokud dovrčí 10, 11 nebo 15 letdo 31.8.v daném školním roce, spadá již dítě do vyšší
kategorie – vyhláška č. 107 o školním stravování)
ZŠ – svačinky:
1. – 4. třída 14,- Kč   (280kč)
5. – 9. třída 17,- Kč   (340kč)
V závorce je uvedena průměrná cena obědů za měsíc.
Cizí strávníci: 59,- Kč