Název/ zkratka Vedoucí Den Čas Ročníky Cena (říjen-prosinec) Cena (leden-květen) Učebna Poznámka anotace
POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ KROUŽKY
Street dance PoznejVíc pondělí  15:30 – 16:30 hod. 2. – 8. 715Kč 1 300Kč tělocvična
Parkur PoznejVíc středa 15:30 – 16:30 hod. 2. – 7. 715Kč 1 300Kč tělocvična
Bojové sporty a sebeobrana PoznejVíc čtvrtek 15:30 – 16:30 hod. 1. – 4. 715Kč 1 300Kč tělocvična
Bojové sporty a sebeobrana PoznejVíc čtvrtek 14:30 – 15:30 hod. 5. – 9. 715Kč 1 300Kč tělocvična
Zdravotní TV  Jan Dudek pátek  13:45 – 14:30 hod. 7. – 9.  715Kč 1 300Kč tělocvična
Florbal/FL  Mgr. R.Zetelová úterý 15:20 – 16:20 hod. 2. – 5. 715Kč 1 300Kč tělocvična Trénink, týmový duch, fair play, zápasy, zábava.
Sportovní kroužek Mgr. J. Budín středa 13:15 – 14:00 hod. 1. 715Kč 1 300Kč tělocvična Rozvoj pohybové gramotnosti, míčové a pohybové hry.
Sportovní kroužek Mgr. J. Budín čtvrtek 13:15 – 14:00 hod. 2. 715Kč 1 300Kč tělocvična Rozvoj pohybové gramotnosti, míčové a pohybové hry.
Sportovní kroužek Mgr. J. Budín pátek 14:00 – 15:00 hod. 3. – 5. 715Kč 1 300Kč tělocvična Rozvoj pohybové gramotnosti, míčové a pohybové hry.
Jóga pro děti Bc. J.Řehánková  úterý 14:00 – 15:00 hod. 1.- 5. 715Kč 1 300Kč ŠD max. 7 žáků Seznámení dětí s jógou, cvičení jógových pozic.
Frisbee Mgr. T.Rosová středa 15:00 – 16:00 hod 6. – 9. 715Kč 1 300Kč hřiště Kolektivní sport frisbee ultimate, který propojuje běhání a strategické myšlení.
VÝTVARNÉ KROUŽKY
Keramika  Mgr.S. Stloukalová úterý 14:00 – 15:00 hod. 1. – 5. 715Kč 1 300Kč učebna Vv Výroba drobných dekorativních předmětů.
Hravé tvoření Alena Zpěváková úterý 13:45 – 15:15 hod. 1. – 4. 715Kč 1 300Kč učebna Vv 1x za 14 dní Tvoření z tradičních i méně tradičních materiálů.
Malování kamínků Mgr. Hana Černá čtvrtek 14:00 – 15:00 hod 1. – 4. 715Kč 1 300Kč Zdobení vlastních kamínků.
Rukodělky  RNDr.J.Budíková úterý 14:00 – 15:30 hod. 5. – 9. 715Kč 1 300Kč Práce s textilem, papírem, šperkařské techniky.
Šikovné ruce  Mgr. A. Haraštová pondělí 13:15 – 14:00 hod. 1.  715Kč 1 300Kč
Fotografický kroužek Mgr. K. Zabloudilová středa 14:30 – 15:30 hod. 6.-9. 715Kč 1 300Kč hudebna max. 10 žáků Základy práce s fotoaparátem, expozice, kompozice,focení, úprava fotografií. Možnost zapůjčení fotoaparátu.
Výtvarný ateliér – umělecká přípravka  Mgr. M. Ondrušková čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. 4.-9. 715Kč 1 300Kč učebna VV 715Kč + základní výtvarné potřeby Výtvarná průprava s individuálním přístupem ( např. příprava na přijímací zkoušky ).
Udělej si svůj trendy LOOK Mgr. H. Hedvíková čtvrtek 14:00 – 15:00 hod. 3. – 4. 715Kč 1 300Kč Tvoření pro holky. Práce s textilem, korálky, nášivkami.
JAZYKOVÉ KROUŽKY
Konverzace v angličtině Mgr. E. Trněná středa 13:00 – 13:45 hod.  5. 715Kč 1 300Kč 5. A Konverzace v běžných situacích, zaměření se na rozvoj slovní zásoby.
English with Music  Mgr. H.Sedláková středa 14:00-15:00 hod. 5.-9. 715Kč 1 300Kč hudebna Zpěv anglických písní. Rozvoj slovní zásoby, 
Angličtina pro nejmenší Mgr. H.Matušková úterý 13:00-14:00 hod.  2.A,2.C 715Kč 1 300Kč
DALŠÍ KROUŽKY
Procvičování na přijímací zkoušky z M  Ing. V.Holoubková úterý 14.00 – 15:00 hod.  9.ABC 715Kč 1 300Kč Procvičování k přijímacím zkouškám z matematiky.
Smyslové hry (logo hry, grafomotorika) Mgr. V. Machálková středa 14:00-15:00 hod. 1.-2. 715Kč 1 300Kč limit 10 dětí Zábavná forma rozvoje jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání.
Čtenářský kroužek Hana Kalová pondělí 14:00 – 15:00 hod. 2. – 5. 715Kč 1 300Kč Rozvoj čtenářských dovedností, vyprávění si o knihách, rozvoj slovní zásoby.
Tvůrčí psaní (nejen) pro scénáristy akademie Mgr. V. Vaněčková středa 15:30-16:30 hod.  6.-9. zdarma 1 300Kč 8.B Tvorba vlastních scénářů, luštění křížovek, stolní hry.
Paměť národa  Mgr. I. Neradilová dle rozvrhu 14:00-15:00 hod. 8.-9. zdarma 1 300Kč max. 8 Techniky dokumentace vzpomínek pamětníků, žijících mezi námi.
Deskohraní a logické hry  Mgr. H. Šebelová pondělí 14:00 – 15:00 hod 5.-6. 715Kč 1 300Kč 8.CD limit 15 dětí Seznámení se s deskovými hrami a logickými křížovkami, hry s kartami,  kostkami
Dračí doupě – stolní hra na hrdiny Mgr. O. Zabloudil úterý 1×14 dní 14.00–16.00 6.-9. 715Kč 1 300Kč max. 5 žáků Fiktivní fantasy svět plný dobrodružství. Rozvoj kreativity, analytického myšlení, schopnosti tvořit a vyprávět příběhy.
Reedukační kroužek Mgr. K. Šabová pondělí 13.15 – 14.00 hod.  2. – 3. 715Kč 1 300Kč Reedukace obtíží čtení, psaní, grafomotoriky.
Malý pěstitel  M.Kolmanová/I.Tesařová úterý 1×14 dní 13:30 – 15:00 hod. 1. – 5. 715Kč 1 300Kč max.12 žáků  Pěstování rostlin nejen na záhoně, pokusy s klíčením a množením.Péče o zahradu.
Robotika I. Mgr. V. Skrbek  úterý 13:25 – 14:00hod. 1.-2. 715Kč 1 300Kč INF Seznámení se s Beeboty, základní programování přes vzdělávací online hry na internetu (Lego WeDo).
Robotika II. Mgr. V. Skrbek  středa 13:05 – 13:50 hod. 3.-5. 715Kč 1 300Kč INF Práce s Beeboty, následně s Ozoboty. Stavba a programování Lego WeDo. 
Zpěv  Mgr. L. Ručková středa 14:00 – 16:00 hod 1.- 5. 715Kč 1 300Kč Zpěv písní dle zájmu dětí. ( lidové písně, folk, moderní písně)
Zpěv Mgr. L. Ručková úterý 15:00 – 17:00 hod 6.- 9. 715Kč 1 300Kč Zpěv písní dle zájmu dětí. ( lidové písně, folk, moderní písně)
Dramatický kroužek Novotná, Urbánková dle rozvrhu 14:00 – 15:00 hod 1. – 5. 715Kč 1 300Kč max.12 žáků Základy hereckých a dramatických dovedností. Kroužek zakončíme představením pro rodiče.
Kouzelnický kroužek Větříšková pondělí 14:00 – 15:00 hod. 1. – 5. 715Kč 1 300Kč max 10 žáků Nácvik jednoduchých triků, kouzel a pokusů. 
Vaření PoznejVíc-Hana Kalová pátek 14:00 – 15:00 hod. 2. – 6. 815 Kč           včetně surovin 1500 Kč           včetně surovin šk.kuchyňka cena vč.surovin
Věda nás baví I. skupina pátek 12:55 – 13:55 hod.  1.- 9.
Věda nás baví II. skupina pátek 14:00 – 15:00 hod. 1.- 9.