Vážení rodiče,

v novém školním roce opět zvyšujeme úroveň vzdělávacího procesu na naší škole. Rádi bychom žákům vytvořili příjemné prostředí, zpestřili výuku nejrůznějšími zajímavostmi a akcemi, nabídli jim nové vzdělávací i volnočasové aktivity.

K dalšímu zkvalitňování vzdělávání využíváme mimo jiné i finance z KRPŠ, do nějž přispívají rodiče a škola, která získává prostředky např. ze sběru papíru nebo z realizovaných projektů. Z těchto zdrojů poté hradí všem žákům školy jeden výchovný koncert nebo jinou vzdělávací aktivitu, přispívá každému žákovi na školu v přírodě částkou 100 Kč, dále se podílí na financování odborných exkurzí (Pálava, Praha, Osvětim) a sportovních akcí (návštěva akvaparku, lyžařský kurz). Z prostředků KRPŠ dále hradíme odborné lektory k projektovým dnům, odměny za mimořádné činnosti žáků, cenu ředitele školy, dárky pro žáky na konci školního roku, Loučení s deváťáky, občerstvení pro děti na akcích atd.

Abychom mohli našim žákům i nadále poskytovat podobné výhody, příspěvek do KRPŠ činí 300 Kč na žáka.

č.ú. KRPŠ: 2902032983/2010

Těšíme se na spolupráci.

KRPŠ V KOSTCE

STANOVY KRPŠ

Poskytnuté příspěvky za rok 2022/2023