6:00 MŠ se otevírá, děti se scházejí ve třídě Zelených

6:00 – 9:35 Herní činnosti dětí, nabídková činnost

od 6:00 Individuální pitný režim

7:00 – 7:45 Děti odcházejí do svých tříd

8:30-9:00 Postupná dopolední svačinka

9:55 – 12:05 Pobyt dětí venku, otužování
(úklid tříd, větrání, příprava lehátek na odpolední odpočinek)

11:55-12:45 Oběd, převlékání, hygiena

12:45-14:30 Odpolední odpočinek, postupné vstávání, nabídka činností, individuální přístup

14:20-15:00 Odpolední postupná svačinka

od 15.00 Za pěkného počasí se všichni rozcházejí na zahradě MŠ, hry a činnosti dle vlastní volby dětí

jinak od 16:00-18:00 Všechny děti se rozcházejí ve třídě MODRÝCH

18:00 MŠ se uzavírá