ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Začátek školního roku                                            Konec školního roku
1. září 2022 (čtvrtek)                                                 30. června 2023 (pátek)

Podzimní prázdniny
26. října 2022 (středa) a 27. října 2022 (čtvrtek)                                                               

Vánoční prázdniny
23. prosince 2022 (pátek) – 2. ledna 2023 (pondělí); vyučování začíná 3. ledna 2023 (úterý) 

Konec prvního pololetí                                            Pololetní prázdniny
31. ledna 2023 (úterý)                                                3. února 2023 (pátek)

Jarní prázdniny
13. března 2023 (pondělí) – 19. března 2023 (neděle)                                                 

Velikonoční prázdniny
6. dubna 2023 (čtvrtek), 7. dubna – 10. dubna 2023
Hlavní (letní) prázdniny
1. července 2023  (sobota) – 31. srpna 2023 (čtvrtek)

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne 4. září 2023 (pondělí)

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny                            Neformální setkání vedení školy s rodiči (ZŠ)             

8. září 2022 (čtvrtek)  -TS                                               6. října 2022 (čtvrtek)

3. listopadu 2022 (čtvrtek) – HH                                    11. května 2023 (čtvrtek)

5. ledna 2023 (čtvrtek) – TS                                           Neformální setkání vedení školy s rodiči (MŠ)

20. dubna 2023 (čtvrtek) – HH                                       13. října 2022 (čtvrtek)

1. června 2023 (čtvrtek) – TS                                          4. května 2023 (čtvrtek)

Školní ples                                                                     Školní akademie 

únor 2023                                                                        prosinec 2022 

Dny otevřených dveří                                                   LVK

18. října 2022 (úterý)                                                      1.stupeň- 19.-24.března 2023

9. března 2023 (čtvrtek)                                                 2.stupeň- 5.-10.února 2023

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (k volbě povolání)

3.listopadu 2022 (čtvrtek)

Zápis dětí do prvního ročníku                                     Den zdraví       

13. a 14. dubna 2023 (čtvrtek, pátek)                            1.stupeň- 21.října 2022 

                                                                                             2.stupeň- 18.listopadu 2022

Pedagogické rady                                         

10. listopadu 2022 (čtvrtek)

26. ledna 2023 (úterý)

27. dubna 2023 (čtvrtek)

26. června 2023 (čtvrtek)

                                                                

  • poradní den: čtvrtek
  • provozní porady podle potřeby
  • setkání vedoucích předmětových týmů: každých 14 dní, vedoucí předají informace pedagogickým pracovníkům svého týmu