ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Začátek školního roku – 4. září 2023 (pondělí)                                           

Konec školního roku 28. června 2024 (pátek)

Podzimní prázdniny
26. října 2023 (čtvrtek) a 27. října 2023 (pátek)                                                               

Vánoční prázdniny
23. prosince 2023 (sobota) – 2. ledna 2024 (úterý); vyučování začíná 3. ledna 2024 (středa) 

Konec prvního pololetí – 31. ledna 2024 (středa) 

Pololetní prázdniny – 2. února 2024 (pátek)

Jarní prázdniny
5. února 2024 (pondělí) – 11. února 2024 (neděle)                                                 

Velikonoční prázdniny
28. března 2024 (čtvrtek), 29. března – 1. dubna 2024
Hlavní (letní) prázdniny
29. června 2024  (sobota) – 1. září 2024 (pátek)

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne 2. září 2024 (pondělí)

 Neformální setkání vedení školy s rodiči (ZŠ) – 5. října 2023 (čtvrtek), 9. května 2024 (čtvrtek)

Neformální setkání vedení školy s rodiči (MŠ) – 12. října 2023 (čtvrtek), 2. května 2024 (čtvrtek)

Třídní schůzky a hovorové hodiny                            

7. září 2023 (čtvrtek)  -TS         

9. listopadu 2023 (čtvrtek) – HH

11. ledna 2024 (čtvrtek)-TS

11. dubna 2024 (čtvrtek) – HH

6. června 2024 (čtvrtek) – TS

Školní akademie – 14. prosince 2023

Školní ples – 26. ledna 2024   

LVK – 1.stupeň- 10.-15.března 2024, 2.stupeň- 18.-23.února 2024

Dny otevřených dveří

17. října 2023 (úterý)

20. března 2024 (středa)

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (k volbě povolání)

9.listopadu 2023 (čtvrtek)

Zápis dětí do prvního ročníku                                          

4. a 5. dubna 2024 (čtvrtek, pátek)                               

Den zdraví  – 1.stupeň- 20.října 2023, 2.stupeň- 23.listopadu 2023

Pedagogické rady                                         

16. listopadu 2023 (čtvrtek)

29. ledna 2024 (pondělí)

18. dubna 2024 (čtvrtek)

20. června 2024 (čtvrtek)

                                                                

  • poradní den: čtvrtek
  • provozní porady podle potřeby
  • setkání vedoucích předmětových týmů: každých 14 dní, vedoucí předají informace pedagogickým pracovníkům svého týmu