ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Začátek školního roku                                            Konec školního roku
1. září 2021 (středa)                                                   30. června 2022 (čtvrtek)

Podzimní prázdniny
27. října 2021 (středa) a 29. října 2021 (pátek)                                                               

Vánoční prázdniny
23. prosince 2021 (čtvrtek) – 2. ledna 2022 (neděle); vyučování začíná 3. ledna 2022 (pondělí) 

Konec prvního pololetí                                            Pololetní prázdniny
31. ledna 2022 (čtvrtek)                                              4. února 2022 (pátek)

Jarní prázdniny
7. března 2022 (pondělí) – 13. března 2022 (neděle)                                                 

Velikonoční prázdniny
14. dubna 2022 (čtvrtek), 14. dubna – 18. dubna 2022
Hlavní (letní) prázdniny
1. července 2022  (pátek) – 31. srpna 2022 (středa)

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne 1. září 2022 (čtvrtek)

 

 

Třídní schůzky a hovorové hodiny                            Neformální setkání vedení školy s rodiči (ZŠ)             

2. září 2021 (čtvrtek)  -TS                                                7. října 2021 (čtvrtek)

11. listopadu 2021 (čtvrtek) – HH                                     12. května 2022 (čtvrtek)

6. ledna 2022 (čtvrtek) – TS

21. dubna 2022 (čtvrtek) – HH                                         Neformální setkání vedení školy s rodiči (MŠ)

2. června 2022 (čtvrtek) – TS                                            14. října 2021 (čtvrtek)

 

Školní akademie 

červen 2022 

 

Dny otevřených dveří

12. října 2021 (úterý)

17. března 2022 (čtvrtek)

 

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (k volbě povolání) 

  1. listopadu 2021 (čtvrtek)

 

Zápis dětí do prvního ročníku               

  1. a 8. dubna 2022 (čtvrtek, pátek)    

                           

Pedagogické rady                                         

18. listopadu 2021 (čtvrtek)

25. ledna 2022 (úterý)

28. dubna 2022 (čtvrtek)

23. června 2022 (čtvrtek)

 

                                                                

  • poradní den: čtvrtek
  • provozní porady podle potřeby
  • setkání vedoucích předmětových týmů: každých 14 dní, vedoucí předají informace pedagogickým pracovníkům svého týmu