Začátek školního roku
2. září 2019 (pondělí)

Konec školního roku
30. června 2020 (úterý)

Podzimní prázdniny
29. října 2019 (úterý) a 30. října 2019 (středa)

Vánoční prázdniny
23. prosince 2019 (pondělí) – 3. ledna 2019 (pátek); vyučování začíná 6. ledna 2020 (pondělí)

Konec prvního pololetí
30. ledna 2020 (čtvrtek)

Pololetní prázdniny
31. ledna 2020 (pátek)

Jarní prázdniny
17. února 2020 (pondělí) – 23. února 2020 (neděle)

Velikonoční prázdniny
9. dubna 2020 (čtvrtek), 9. dubna – 13. dubna 2020

Hlavní (letní) prázdniny
1. července 2020 (středa) – 31. srpna 2020 (pondělí).
Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne 1. září 2020 (úterý)

Třídní schůzky a hovorové hodiny
5. září 2019 (čtvrtek)
7. listopadu 2019 (čtvrtek)
9. ledna 2020 (čtvrtek)
16. dubna 2020 (čtvrtek)
4. června 2020 (čtvrtek)

Neformální setkání vedení školy s rodiči (ZŠ)
3. října 2019 (čtvrtek)
14. května 2020 (čtvrtek)

Neformální setkání vedení školy s rodiči (MŠ)
19. září 2019 (čtvrtek)
19. března 2020 (čtvrtek)

Školní akademie
12. prosince 2019 (čtvrtek)

Dny otevřených dveří
15. října 2019 (úterý)
18. března 2020 (středa)

Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku (k volbě povolání)
21. listopadu 2019 (čtvrtek)

Zápis dětí do prvního ročníku
2. a 3. dubna 2020 (čtvrtek, pátek)

Pedagogické rady
21. listopadu 2019 (čtvrtek)
23. ledna 2020 (čtvrtek)
23. dubna 2020 (čtvrtek)
23. června 2020 (úterý)

  • poradní den: čtvrtek
  • provozní porady podle potřeby
  • setkání vedoucích předmětových týmů:
    každých 14 dní, vedoucí předají informace pedagogickým pracovníkům svého týmu