Vyučovací hodina Začátek hodiny Konec hodiny
0. hod. 7:00 7:45
1. hod. 7:55 8:40
2. hod. 8:50 9:35
3. hod. 9:50 10:35
4. hod. 10:40 11:25
5. hod. 11:40 12:25
6. hod. 12:40 13:25
7. hod.* 13:30 14:00
8. hod. 14:00 14:45
9. hod. 14:50 15:35
10. hod. 15:40 16:25

*7 vyuč.hod. se zpravidla nevyučuje, jedná se o přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním – důvodem je ukončení odpolední výuky v návaznosti na autobusové spojení do okolních obcí