Od 1.9. 2023 je ve škole k dispozici školský poradenský pracovník – psycholožka – Mgr. Karolína Rybová.

Co můžete od školní psycholožky očekávat?

Žáci
 se mohou na psycholožku obracet, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj).
Školní psycholožka je k dispozici i rodičům – zkonzultuje otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými obtížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy.
Školní psycholožka úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, pomáhá řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuje na prevenci negativních jevů jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně pomáhá řešit již vzniklé patologické jevy.
Ke školní psycholožce se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se se třídou jako kolektivem i s jednotlivými dětmi.

K individuální, systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Školní psycholožka je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí.
Nejedná se však o pedagogicko-psychologické vyšetření, to je předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami.
Přijďte raději hned, jak Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Ráda Vám pomohu najít řešení toho Vašeho. Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Tel. 602 150 755

email karolina.rybova@zspozorice.cz

konzultační hodiny:
      Po 8:00 – 15:00 hod.
      Út 8:00 – 15:00 hod.
      St 14:00 – 15:30 hod. 

      Čt 10:00 – 12:30 hod.