Školní družina, Zařízení péče o děti

Telefonní kontakt na ŠD: 774 840 024

Zelení Červení Žlutí Oranžoví Fialoví Modří Hnědí Bílí
žáci 1.A
žáci 1.B žáci 1.C žáci 2.A, 5.B
žáci 4.A žáci 3.B žáci 3.A chlapci
žáci 4.B
žáci 2.C
žáci 2.B žáci 3.A dívky
žáci 4.C
žáci 3.C, 5.A
Bc. Jitka Erika Renata Jolana Julie Alena Pavla Andrea
Řehánková Dvořáková Zobcová Maršálková Horáčková, DiS. Větříšková, DiS. Zpěváková Novotná Urbánková
přízemí přízemí přízemí přízemí 3. patro
1. patro přízemí 3. patro
učebna 1.A učebna 1.B učebna 2.B učebna 2.A učebna 4.C učebna 3.B učebna 3.C učebna 5.A

Ranní provoz

 • od 6:00 hod. do 7:35 hod. (zvonek MODŘÍ), do ranní družiny pouštíme žáky nejpozději 10 minut před samotným otevření školních prostor, tedy nejpozději do 7:25 hod.

Odpolední provoz

 •  Od 10:35 hod. (dělenky) do 18:00 hod. v budově ZŠ.
 • Žáky 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 3. C, 4. C si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatelka příslušného oddělení ŠD.
 • Žáky 1. C, 2. C,  3. A, 4. A, 4. B, 5. A a 5. B převádí do příslušného oddělení ŠD učitel/učitelka, který/která vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu/doprovod.
 • Žáci ze ŠD chodí na obědy postupně společně s vychovatelkami, nejdříve však 15 min. po konci předchozí vyučovací hodiny. Na jednotlivá oddělení se dozvoníte přibližně 45 – 55 minut po skončení vyučování.
 • V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a jednotlivá oddělení se nachází mimo třídy. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.

Spojování družin

Zelení – od 15:00 v ŠD Oranžoví

Červení  – od 15:00 v ŠD Modří

Fialoví – od 15:00 v ŠD Modří

Žlutí – od 15:20 v ŠD Oranžoví

Hnědí – od 15:00 v ŠD Oranžoví

Bílí – od 15:00 v ŠD Modří

Všechny družiny od 16:00 v ŠD Modří.

 

Přijetí a docházka do ŠD

 • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku. Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.

Platba za pobyt ve školní družině

 •  1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 100,- Kč za měsíc
 • nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 200,- Kč za měsíc

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – prosinec a leden – červen). Rodiče platí na základě platebního pokynu zaslaného prostřednictvím IS Edookit. Částka je splatná do konce října za první období a do konce ledna za druhé období.

Důležité informace k docházce

 • Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná.
 • V případě změny odchodu je potřeba informovat vychovatelku prostřednictvím formuláře „ŠD – omluvenka, změna odchodu“ nebo přes elektronickou žákovskou knížku do 11:00 hod.
 • Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace.
 • Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.
 • Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku uvedený přesný čas svého odchodu.
 • V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.
 • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.
 • Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.
 • ŠD je žákům k dispozici i první a poslední školní den (do 15:00 hod.). Na tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.