Odpolední provoz

  • Od 10:50 hod. do 19:00 hod. v budově ZŠ.
  • Žáky 1. A, 1. B., 1. C, 2. C, 2. B, 3. A, 4. B. si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatel/vychovatelka příslušného oddělení ŠD.
  • Žáky 2. A, 3. B, 4. A, 5. A a 5. B převádí do příslušného oddělení ŠD učitel/učitelka, který/která vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu/doprovod.
  • Žáci ze ŠD chodí na obědy postupně společně s vychovatelkami. Na jednotlivá oddělení se dozvoníte přibližně 45 minut po skončení vyučování.
  • V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a jednotlivá oddělení se nachází mimo třídy. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.
  • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.

 Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.