Ranní provoz

  • 6:00 hod. – 7:40 hod. v budově základní školy (zvonek Červení).

 

Odpolední provoz

  • 10:50 hod. – 19:00 hod.
  • Žáky 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 3. A, 3. B. si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatelka příslušného oddělení ŠD. Žáky 2. B, 4. A, 4. B, A a 5. B převádí do příslušného oddělení ŠD učitel/učitelka, který/která vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu/doprovod.
  • Po příchodu do třídy do odchodu na oběd/po obědě probíhá odpočinková činnost.
  • Žáci ze ŠD chodí na obědy postupně společně s vychovatelkami. Na jednotlivá oddělení se dozvoníte přibližně 45 minut po skončení vyučování.
  • Po návratu ze školní jídelny probíhá zájmová a odpočinková činnost. Od 13:15 hod. začínají zájmové kroužky ZŠ.
  • V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a jednotlivá oddělení se nachází mimo třídy. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.
  • Od 15:00 hod. začíná postupné spojování oddělení. Od 16:00 hod. jsou všechna oddělení v ŠD Červení.