Pondělí:
15:15 – 16:00 – Kroužek angličtiny (Markéta Doová)

Úterý:
15:30 – 16:15 – Přírodovědný kroužek (Ing. Iveta Kalužová)

Středa:
15:15 – 16:45 – Kroužek keramiky (sudé týdny – Lenka Trávníčková, Bc. Alena Roučová)
15:15 – 16:45 – Kroužek keramiky (liché týdny – Martina Nováková, Mgr. Barbora Budínová)

Čtvrtek:
15:30 – 16:15 – Hudebně-pohybové aktivity (Miroslava Smigová)