Nabízené aktivity ve školním roce 2020/2021

  • Kroužek keramiky 
    • středa liché týdny od 15:30 do 17:00 (Lenka Trávníčková, Alena Roučová)
    • středa sudé týdny od 15:30 do 17:00 (Martina Nováková, Barbora Budínová)
  • Hudebně-pohybové aktivity
    • každý čtvrtek od 15:30 do 16:15 (Pavlína Görnerová)