• Úřední hodiny výchovného poradce:

Výchovné poradenství 2.stupeň:  Mgr. Soňa Petrová

                úterý 8:00 – 9:30 hod.          
                úterý 14:00-15:00 hod. – lichý týden

               Jinak dle domluvy – osobně nebo telefonicky  702 147 891

Výchovné poradenství 1.stupeň: Mgr. Vladislava Vaněčková 

           Konzultace: (úterý) 15:00 – 16:00  hod., (středa) 16:30-17:30 hod. – online konzultační hodiny

           Jinak dle domluvy – osobně nebo telefonicky: 777 937 032

  •  Školy s uměleckým zaměřením

Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3 – pro žáky 5. ročníku
Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorská Brno, Husova 10
SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Pražská 38b
SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno, Střední 59 – soukromá

Přihlášky nutno odeslat do konce listopadu!!!

  • Termíny přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky:

13.4.2023-škola uvedená na prvním místě (čtyřleté studium)    14.4.2022-škola uvedená na druhém místě (čtyřleté studium)

17.4.2023-škola uvedená na prvním místě (šestileté a osmileté gymnázium)    18.4.2023-škola uvedená na druhém místě (šestileté a osmileté gymnázium)

10.5. a 11.5.2023 –náhradní termíny