• Úřední hodiny výchovného poradce:

Výchovné a kariérové poradenství:  Mgr. Soňa Petrová

                čtvrtek 8:30 – 9:30 hod.          
                středa 14:00-15:00 hod.

               Jinak dle domluvy – osobně nebo telefonicky  702 147 891

Výchovné poradenství s ohledem na poskytování podpůrných opatření: Mgr. Vladislava Vaněčková 

           Konzultace: úterý 14:30 – 15:30  hod.

           Jinak dle domluvy – osobně nebo telefonicky: 777 937 032

  •  Školy s uměleckým zaměřením

Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3 – pro žáky 5. ročníku
Konzervatoř Brno, tř. Kpt. Jaroše 45
SŠ umění a designu a VOŠ restaurátorská Brno, Husova 10
SŠ stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Pražská 38b
SOU tradičních řemesel a VOŠ Brno, Střední 59 – soukromá

Přihlášky nutno odeslat do konce listopadu!!!

  • Termíny přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky:

12.4.2024 – čtyřleté studium    

15.4.2024 – čtyřleté studium

16.4.2024 – šestileté a osmileté gymnázium

17.4.2024 – šestileté a osmileté gymnázium

Letos je možné podávat tři přihlášky, informace budou upřesněny.