Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy.

V letošním školním roce máme osm oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,

rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování. K tomu ŠD využívá

především různých her, soutěží, vyprávění a exkurzí. ŠD nesupluje školu, školní vědomosti

prohlubuje a doplňuje nenásilně, upevňuje je a zároveň dává žákům dostatečný prostor pro

odpočinek a relaxaci.

Personální obsazení a kontakty

Vedoucí vychovatelka:          Erika Dvořáková Zobcová (červení)         erika.zobcova@zspozorice.cz

Vychovatelka:                                 Bc. Jitka Řehánková                       jitka.rehankova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                                 Alena Zpěváková                                   alena.zpevakova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                                 Pavla Novotná                                    pavlanovotna@zspozorice.cz
Vychovatelka:                                 Julie Větříšková, Dis.                      julie.vetriskova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                                 Renata Maršálková                          renata.marsalkova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                                 Jolana Horáčková, Dis.                   jolanahorackova@zspozorice.cz                                                      

Vychovatelka:                                  Andrea Urbánková                                andrea.urbankova@zspozorice.cz

 

Telefonní kontakt na ŠD (vedoucí vychovatelka): 774 840 024