Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy.

V letošním školním roce máme osm oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,

rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování. K tomu ŠD využívá

především různých her, soutěží, vyprávění a exkurzí. ŠD nesupluje školu, školní vědomosti

prohlubuje a doplňuje nenásilně, upevňuje je a zároveň dává žákům dostatečný prostor pro

odpočinek a relaxaci.

Personální obsazení a kontakty

Vedoucí vychovatelka:          Erika Dvořáková Zobcová (červení)         erika.zobcova@zspozorice.cz

Vychovatelka:                         Bc. Jitka Řehánková (zelení)                    jitka.rehankova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Jolana Horáčková, DiS. (oranžoví)          jolana.horackova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Pavla Novotná (šedí)                                 pavla.novotna@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Julie Větříšková, DiS. (fialoví)                  julie.vetriskova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Renata Maršálková (žlutí)                         renata.marsalkova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Alena Zpěváková (modří)                         alena.zpevakova@zspozorice.cz

 

Telefonní kontakt na ŠD (vedoucí vychovatelka): 774 840 024