Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy.

V letošním školním roce máme sedm oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků.

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových,

rekreačních a zájmových aktivit, umožňuje žákům přípravu na vyučování. K tomu ŠD využívá

především různých her, soutěží, vyprávění a exkurzí. ŠD nesupluje školu, školní vědomosti

prohlubuje a doplňuje nenásilně, upevňuje je a zároveň dává žákům dostatečný prostor pro

odpočinek a relaxaci.

Personální obsazení a kontakty

Vedoucí vychovatelka:           Mgr. Romana Zetelová          romana.zetelova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Bc. Jitka Řehánková                jitka.rehankova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Alena Vašíková                        alena.vasikova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Erika Zobcová                          erika.zobcova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Julie Větříšková, Dis.              julie.vetriskova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Renata Marsalkova                  renata.marsalkova@zspozorice.cz
Vychovatelka:                         Eva Severová                            eva.severova@zspozorice.cz

 

Telefonní kontakt na ŠD (vedoucí vychovatelka): 774 840 024