Název: Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386, 664 07 Pozořice

Adresa: Velké Lipky 231, 664 07 Pozořice

Zřizovatel: Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Ředitel školy: PhDr. Jan Dudek

Zástupce pro předškolní vzdělávání: Mgr. Lenka Ručková (zástupkyně ŘŠ pro PV)

Pověřenec GDPR: Mgr. Andrea Sluštíková

Telefon MŠ: +420 725 423 190 

Mgr. Lenka Ručková: +420 774 840 277

E-mail: skolka@zspozorice.cz 

Kapacita: 87 dětí

Počet tříd: 4 běžné třídy smíšené

Počet pracovníků: 12 pedagogických

Počet pracovníků: 3 provozní

Budovy školy: 1 účelová, jednopatrová a 1 účelová přízemní jednotřídní přístavba, s vlastní zahradou


Školné:

500,- Kč musí být připsáno nejpozději do 15. dne v měsíci na účet Základní školy a mateřské školy Pozořice – 22 00 28 86 85/2010 (FIO BANKA) – pod přiděleným variabilním symbolem, který si rodiče vyzvednou při nástupu dítěte do MŠ.


Stravování:

Obědy odhlašovat a přihlašovat pouze přes portál iCanteen – zde