Název: Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace, U Školy 386, 664 07 Pozořice

Adresa: Velké Lipky 231, 664 07 Pozořice

Zřizovatel: Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Ředitel školy: PhDr. Jan Dudek

Zástupce pro předškolní vzdělávání: Mgr. Simona Moore (zástupkyně ŘŠ pro PV)

Pověřenec GDPR: Mgr. Andrea Sluštíková
Telefon MŠ:

+420 702 147 892 – odhlašování a přihlašování obědů, p. Tinková

+420 774 840 277 – Mgr. Simona Moore

+420 725 423 190 – Žlutí (nová budova)

E-mail: skolka@zspozorice.cz
Kapacita: 87 dětí

Počet tříd: 4 běžné třídy smíšené

Počet pracovníků: 10 pedagogických

Počet pracovníků: 4 provozní

Budovy školy: 1 účelová, jednopatrová a 1 účelová přízemní jednotřídní přístavba, s vlastní zahradou


Školné:

390,-Kč musí být připsáno nejpozději do 15. dne v měsíci na účet Základní školy a mateřské školy Pozořice – 22 00 28 86 85/2010 (FIO BANKA) – pod přiděleným variabilním symbolem, který si rodiče vyzvednou při nástupu dítěte do MŠ.


Stravování:

Obědy odhlašovat a přihlašovat pouze na telefonním čísle +420 702 147 892.