Vedení školy
PhDr. Jan Dudek jan.dudek@zspozorice.cz
ředitel školy 774 840 020
Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele-2.stupeň 774 840 023
Mgr. Lenka Ručková lenka.ruckova@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele-1.stupeň 734 448 000
Mgr. Simona Moore simona.moore@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání 774 840 277
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD 774 840 024
Zlata Oršulíková zlata.orsulikova@zspozorice.cz
zástupkyně pro ekonomickou oblast 603 457 919
Simona Valová simona.valova@zspozorice.cz
účetní
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí technického a stravovacího úseku 702 147 890
Mgr. Ivana Tesařová ivana.tesarova@zspozorice.cz
projektový manager 732 129 045
Zdeňka Dudková zdenka.dudkova@zspozorice.cz
projektový manager
Oldřich Muselík oldrich.muselik@zspozorice.cz
školník 774 840 025
Třídní učitelé
1.A Mgr. Alena Haraštová alenaharastova@zspozorice.cz
1.B Mgr. Hana Matušková, DiS. hana.matuskova@zspozorice.cz
1.C Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
2.A Mgr. Veronika Machálková veronika.machalkova@zspozorice.cz
2.B Mgr. Sabina Stloukalová sabina.stloukalova@zspozorice.cz
2.C Mgr. Hana Zavadilová hana.zavadilova@zspozorice.cz
3.A Mgr. Kamila Šabová kamila.sabova@zspozorice.cz
3.B Mgr. Vojtěch Skrbek vojtech.skrbek@zspozorice.cz
4.A Mgr. Miroslava Kučerová miroslava.kucerova@zspozorice.cz
4.B Klára Orémuš klara.vajdakova@zspozorice.cz
5.A Mgr. et Ing. Eva Trněná eva.trnena@zspozorice.cz
5.B Mgr. Jan Budín jan.budin@zspozorice.cz
6.A Mgr. Michaela Jarošová michaela.jarosova@zspozorice.cz
6.B Mgr. Lenka Záleská lenka.zaleska@zspozorice.cz
6.C Mgr. Jana Meluzínová jana.meluzinova@zspozorice.cz
7.A Mgr. Viera Grendárová vieragrendarova@zspozorice.cz
7.B Mgr. Hana Černá hana.cerna@zspozorice.cz
7.C Mgr. Pavel Janeček pavel.janecek@zspozorice.cz
8.A Mgr. Markéta Ondrušková marketa.ondruskova@zspozorice.cz
8.B Mgr. Vladislava Vaněčková vladislava.vanečkova@zspozorice.cz
8.C Mgr. Hana Šebelová hana.sebelova@zspozorice.cz
9.A RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz
9.B Mgr. Karolína Zabloudilová karolina.zabloudilova@zspozorice.cz
Netřídní učitelé
Mgr. Jana Boumová, DiS. jana.boumova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Hedvíková hana.hedvikova@zspozorice.cz
Mgr. Lenka Hermanová lenka.hermanova@zspozorice.cz
Ing. Vladimíra Holoubková vladimira.holoubkova@zspozorice.cz
Mgr. Anna Mlejnková anna.mlejnkova@zspozorice.cz
Mgr. Jakub Nantl jakub.nantl@zspozorice.cz
Mgr. Ivana Neradilová ivana.neradilova@zspozorice.cz
Mgr. Dagmar Pavlásková dagmar.pavlaskova@zspozorice.cz
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
Mgr. Terezie Rosová terezie.rosova@zspozorice.cz
Mgr. Michaela Řezaninová michaela.rezaninova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Sedláková hana.sedlakova@zspozorice.cz
Mgr. Helena Skolková helena.skolkova@zspozorice.cz
Mgr. Zdeňka Slezáčková zdenka.slezackova@zspozorice.cz
Mgr. Martina Sochorová martina.sochorova@zspozorice.cz
Mgr. Jan Šubrt jan.subrt@zspozorice.cz
Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník ondrej.zabloudil@zspozorice.cz
Vychovatelé školní družiny
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
Eva Šebestová eva.sebestova@zspozorice.cz
Bc. Jitka Řehánková jitka.rehankova@zspozorice.cz
Alena Vašíková alena.vasikova@zspozorice.cz
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
Erika Zobcová erika.zobcova@zspozorice.cz
Školní poradenské centrum
RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz
školní metodik prevence
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
výchovné a karierní poradenství 702 147 891
Mgr. Lenka Hermanová lenka.hermanova@zspozorice.cz
školní psycholog, etoped 774 455 108
Mgr. Romana Sukovatá romana.sukovata@zspozorice.cz
logopedická péče 702 147 892
Mgr. Ilona Hvozdovičová ilona.hvozdovicova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Lenka Mičánová lenka.micanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Hana Pernikářová hana.pernikarova@zspozorice.cz
asistent pedagoga, speciální pedagogická péče
Markéta Formanová marketa.formanova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Mgr. Jana Hylmarová jana.hylmarova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Hana Kalová hana.kalova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Monika Nováková monika.novakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Pavla Novotná pavla.novotna@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Ing. Dagmar Šantavá dagmar.santava@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Eva Šebestová eva.sebestova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Blanka Tomancová blanka.tomancova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Andrea Urbánková andrea.urbankova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Bc. Karolína Vojtěchová karolina.vojtechova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Andrea Zemánková andrea.zemankova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Alena Zpěváková alena.zpevakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Provozní zaměstnanci
Petra Šantavá petra.santava@zspozorice.cz
hospodářka školy 774 840 021
Markéta Charvátová marketa.charvatova@zspozorice.cz
školní asistentka 774 840 022
Ing. Radka Mravcová radka.mravcova@zspozorice.cz
účetní
Libuše Titzová
vedoucí uklízečka
Marcela Hroníková
uklízečka
Vladimíra Mendlová   
uklízečka
Veronika Měšťanová
uklízečka
Jana Řezníková
uklízečka
Školní stravování
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí technického a stravovacího úseku 702 147 890
Stanislav Tvrdý
hlavní kuchař
Růžena Janíčková
kuchařka
Martina Jančíková
kuchařka
Dagmar Michálková
kuchařka
Michaela Macháčková
pomocná kuchařka
Bohumila Ondráčková
pomocná kuchařka
Lenka Podsedníková
pomocná kuchařka