Vedení školy
PhDr. Jan Dudek jan.dudek@zspozorice.cz
ředitel školy 774 840 020
Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zspozorice.cz 
zástupkyně ředitele-2.stupeň 774 840 023
Mgr. Lenka Ručková lenka.ruckova@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele-1.stupeň 734 448 000
Mgr. Simona Moore simona.moore@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání 774 840 277
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD 774 840 024
Mgr. Ivana Tesařová ivana.tesarova@zspozorice.cz
projektový manager 732 129 045
Zlata Oršulíková zlata.orsulikova@zspozorice.cz
vedoucí ekonomického úseku 603 457 919
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí technického a stravovacího úseku 702 147 890
Oldřich Muselík oldrich.muselik@zspozorice.cz
školník 774 840 025
Třídní učitelé
Mgr. Alena Haraštová alena.harastova@zspozorice.cz
Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Zavadilová hana.zavadilova@zspozorice.cz
Mgr. Kamila Šabová kamila.sabova@zspozorice.cz
Mgr. Vojtěch Skrbek vojtech.skrbek@zspozorice.cz
Mgr. Miroslava Kučerová miroslava.kucerova@zspozorice.cz
Klára Vajdáková klara.vajdakova@zspozorice.cz
Mgr. et Ing. Eva Trněná eva.trnena@zspozorice.cz
Eva Zavadilová eva.zavadilova@zspozorice.cz
Mgr. Michaela Jarošová michaela.jarosova@zspozorice.cz
Mgr. Lenka Záleská lenka.zaleska@zspozorice.cz
Mgr. Viera Grendárová viera.grendarova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Černá hana.cerna@zspozorice.cz
Mgr. Pavel Janeček pavel.janecek@zspozorice.cz
Mgr. Markéta Ondrušková marketa.ondruskova@zspozorice.cz
Mgr. Vladislava Vaněčková vladislava.vanečkova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Šebelová hana.sebelova@zspozorice.cz
RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz
Mgr. Karolína Zabloudilová karolina.zabloudilova@zspozorice.cz
Mgr. Jan Budín jan.budin@zspozorice.cz
Ing. Vladimíra Holoubková vladimira.holoubkova@zspozorice.cz
Mgr. Jan Šubrt jan.subrt@zspozorice.cz
Netřídní učitelé
Mgr. Jana Boumová, DiS. jana.boumova@zspozorice.cz
Karolína Kozohorská karolina.kozohorska@zspozorice.cz
Mgr. Jan Lebloch jan.lebloch@zspozorice.cz
Mgr. Veronika Machálková veronika.machalkova@zspozorice.cz
Hana Matušková, DiS. hana.matuskova@zspozorice.cz
Mgr. Jana Meluzínová jana.meluzinova@zspozorice.cz
Mgr. Anna Mlejnková anna.mlejnkova@zspozorice.cz
Jakub Nantl jakub.nantl@zspozorice.cz
Mgr. Ivana Neradilová ivana.neradilova@zspozorice.cz
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
Mgr. Helena Skolková helena.skolkova@zspozorice.cz
Mgr. Zdeňka Slezáčková zdenka.slezackova@zspozorice.cz
Mgr. Martina Sochorová martina.sochorova@zspozorice.cz
Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník ondrej.zabloudil@zspozorice.cz
Vychovatelé školní družiny
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
Bc. Jitka Řehánková jitka.rehankova@zspozorice.cz
Alena Vašíková alena.vasikova@zspozorice.cz
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
Erika Zobcová erika.zobcova@zspozorice.cz
Školní poradenské centrum
RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz
školní metodik prevence
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
výchovné a karierní poradenství 702 147 891
Mgr. Lenka Hermanová lenka.hermanova@zspozorice.cz
školní psycholog, etoped 774 455 108
Mgr. Lenka Mičánová lenka.micanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Zdeňka Wajdová zdenka.wajdova@zspozorice.cz
logopedická péče
Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Hana Pernikářová hana.pernikarova@zspozorice.cz
asistent pedagoga, speciální pedagogická péče
Mgr. Bohuslava Andonovová bohuslava.andonovova@zspozorice.cz
pedagogická intervence
Markéta Formanová marketa.formanova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Mgr.Yvona Hartmannová yvona.hartmannova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Mgr. Jana Hylmarová jana.hylmarova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Hana Kalová hana.kalova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Monika Nováková monika.novakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Miroslava Smigová miroslava.smigova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Ing. Dagmar Šantavá dagmar.santava@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Blanka Tomancová blanka.tomancova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Andrea Urbánková andrea.urbankova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Andrea Zemánková andrea.zemankova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Alena Zpěváková alena.zpevakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Provozní zaměstnanci
Petra Šantavá petra.santava@zspozorice.cz
hospodářka školy 774 840 021
Markéta Charvátová marketa.charvatova@zspozorice.cz
provozní asistentka-eviduje veškeré platby kromě stravného 774 840 022
Libuše Titzová
vedoucí uklízečka
Jiřina Crhová
uklízečka
Vladimíra Mendlová
uklízečka
Lucie Havelková
uklízečka
Jana Řezníková
uklízečka
Školní stravování
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí technického a stravovacího úseku 702 147 890
Stanislav Tvrdý
hlavní kuchař
Růžena Janíčková
kuchařka
Martina Jančíková
kuchařka
Dagmar Michálková
kuchařka
Michaela Macháčková
pomocná kuchařka
Bohumila Ondráčková
pomocná kuchařka
Lenka Podsedníková
pomocná kuchařka
Zdena Tománková
pomocná kuchařka