Vedení školy konzultační hodiny
PhDr. Jan Dudek jan.dudek@zspozorice.cz kdykoliv po domluvě
ředitel školy 774 840 020
Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zspozorice.cz  pondělí 14:00 -15:00 hod.
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň 774 840 023
Mgr. et Ing. Eva Trněná eva.trnena@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15:00 hod.
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň 734448000
Mgr. Simona Moore simona.moore@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání  774 840 277
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD 774 840 024
Lenka Bartáková lenka.bartakova@zspozorice.cz
vedoucí školního stravování 774 840 022
Třídní učitelé
1.A Mgr. Alena Haraštová alenaharastova@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15:00 hod.
1.B Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz pondělí 16:00 – 17:00 hod.
2.A Mgr. Miroslava Kučerová miroslava.kucerova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
2.B Mgr. Lenka Hlaváčová lenka.hlavacova@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15: 00 hod.
3.A Mgr. et Ing. Eva Trněná eva.trnena@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15:00 hod.
3.B Mgr. Hana Zavadilová hana.zavadilova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15.00 hod.
4.A Mgr. Kamila Šabová kamila.sabova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
4.B Mgr. Vojtěch Skrbek vojtech.skrbek@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
5.A Mgr. Anežka Husáková anezka.husakova@zspozorice.cz úterý 14:00 – 15:00 hod.
5.B Mgr. Monika Nemášová monika.nemasova@zspozorice.cz čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
6.A Mgr. Markéta Ondrušková marketa.ondruskova@zspozorice.cz čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
6.B Mgr. Vladislava Vaněčková vladislava.vaneckova@zspozorice.cz úterý 16:00-17:00 hod.
6.C Mgr. Hana Šebelová hana.sebelova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
7.A RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz středa 16.00 – 17.00 hod.
7.B Mgr. Karolína Zabloudilová karolina.zabloudilova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15.00 hod.
8.A Mgr. Jan Budín jan.budin@zspozorice.cz středa 15:00 – 16:00 hod.
8.B Ing. Vladimíra Holoubková vladimira.holoubkova@zspozorice.cz pondělí 14:00 -15:00 hod
8.C Mgr. Jan Šubrt jan.subrt@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
9.A Mgr. Ivana Neradilová ivana.neradilova@zspozorice.cz pondělí 14:00 -15:00 hod.
9.B Mgr. Michaela Jarošová michaela.jarosova@zspozorice.cz úterý 14:00-15:00 hod.
9.C Mgr. Martina Sochorová martina.sochorova@zspozorice.cz úterý 14:00 – 15:00 hod.
Netřídní učitelé
Mgr. Hana Černá hana.cerna@zspozorice.cz úterý 14:00 – 15:00 hod.
Mgr. Viera Grendárová viera.grendarova@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15:00 hod.
Mgr. Pavel Janeček pavel.janecek@zspozorice.cz čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
Mgr. Jan Lebloch jan.lebloch@zspozorice.cz úterý 14:00 – 15:00 hod.
Hana Matušková hana.matuskova@zspozorice.cz středa 14:00 – 15:00 hod.
Mgr. Jana Meluzínová jana.meluzinova@zspozorice.cz pondělí 14:00 – 15:00 hod.
Mgr. Anna Mlejnková anna.mlejnkova@zspozorice.cz po předchozí domluvě
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz úterý 15:30-16:30; čtvrtek 8:00-9:30 hod.
Mgr. et Mgr. Marta Rozehnalová marta.rozehnalova@zspozorice.cz úterý 14:00 -15:00 hod.
Mgr. Helena Skolková helena.skolkova@zspozorice.cz po předchozí domluvě
Mgr. Zdeňka Slezáčková zdenka.slezackova@zspozorice.cz úterý 15:00 – 16:00 hod.
Mgr. et Mgr. Ivana Kopecká ivana.kopecka@zspozorice.cz čtvrtek 14:00 – 15:00 hod.
Vychovatelé školní družiny
Mgr. Romana Zetelová romana.zetelova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD
Alena Leznarová alena.leznarova@zspozorice.cz
Bc. Jitka Řehánková jitka.rehankova@zspozorice.cz
Klára Vajdáková klara.vajdakova@zspozorice.cz
Julie Větříšková DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
Erika Zobcová erika.zobcova@zspozorice.cz
Školní poradenské centrum
RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz středa 16:00 – 17:00 hod.
školní metodik prevence 702 147 891
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz úterý 14:30-15:30 (lichý týden);
čtvrtek 8:00-9:30 hod.
výchovné a karierní poradenství 702 147 891
Mgr. Lenka Hermanová lenka.hermanova@zspozorice.cz po předchozí domluvě
školní psycholog, etoped
Mgr. Lenka Mičánová lenka.micanova@zspozorice.cz po předchozí domluvě
speciální pedagogická péče
Mgr. Ilona Hvozdovičová ilona.hvozdovicova@zspozorice.cz 
speciální pedagogická péče
Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Monika Nemášová monika.nemasova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Bohuslava Andonovová bohuslava.andonovova@zspozorice.cz
pedagogická intervence
Markéta Formanová marketa.formanova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Mgr.Yvona Hartmannová yvona.hartmannova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Hana Kalová hana.kalova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Monika Nováková monika.novakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Ing. Petra Marušková petra.maruskova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Vlasta Švandová vlasta.svandova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Miroslava Smigová miroslava.smigova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Blanka Tomancová blanka.tomancova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Klára Vajdáková klara.vajdakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Andrea Zemánková andrea.zemankova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Alena Zpěváková alena.zpevakova@zspozorice.cz
asistent pedagoga
Školní stravování
Lenka Bartáková 774 840 022
vedoucí školního stravování
Růžena Janíčková
hlavní kuchařka
Jaroslava Havigerová
kuchařka
Dagmar Michálková
kuchařka
Michaela Macháčková
pomocný pracovník v kuchyni
Lenka Podsedníková
pomocná kuchařka
Zdena Tománková
pomocná kuchařka
Provozní zaměstnanci
Petra Šantavá petra.santava@zspozorice.cz
hospodářka 774 840 021
Sylva Kovačíková sylva.kovacikova@zspozorice.cz
účetní 702 147 890
Oldřich Muselík oldrich.muselik@zspozorice.cz
školník 774 840 025
Libuše Titzová
vedoucí uklízečka
Jiřina Crhová
uklízečka
Markéta Charvátová
uklízečka
Vladimíra Mendlová   
uklízečka
Jana Řezníková
uklízečka