Vedení školy
PhDr. Jan Dudek jan.dudek@zspozorice.cz
ředitel školy 774 840 020
Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zspozorice.cz
zástupkyně statutárního orgánu
774 840 023
Mgr. Hana Šebelová hana.sebelova@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele 734 448 000
Mgr. Lenka Ručková lenka.ruckova@zspozorice.cz
zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání 774 840 277
Erika Dvořáková Zobcová erika.zobcova@zspozorice.cz
vedoucí vychovatelka ŠD 774 840 024
Zlata Oršulíková zlata.orsulikova@zspozorice.cz
zástupkyně pro ekonomickou oblast 603 457 919
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí stravovacího úseku 702 147 890
Mgr. Ivana Tesařová ivana.tesarova@zspozorice.cz
projektový manager 732 129 045
Oldřich Muselík oldrich.muselik@zspozorice.cz
školník 774 840 025
Třídní učitelé
1.A Mgr. Alena Haraštová alena.harastova@zspozorice.cz
1.B Mgr. Hana Hedvíková
hana.hedvikova@zspozorice.cz
1.C Mgr. Michaela Řezaninová michaela.rezaninova@zspozorice.cz
Ing. Kateřina Foretníková katerina.foretnikova@zspozorice.cz
2.A Mgr. Ing. Eva Trněná eva.trnena@zspozorice.cz
Mgr. Eva Kučerová eva.kucerova@zspozorice.cz
2.B Mgr. Ilona Hvozdovičová ilona.hvozdovicova@zspozorice.cz
2.C Mgr. Jana Boumová, DiS. jana.boumova@zspozorice.cz
Ing. Petra Marušková petra.maruskova@zspozorice.cz
3.A Mgr. Eva Maršíková eva.marsikova@zspozorice.cz
3.B Mgr. Hana Matušková, DiS.
hana.matuskova@zspozorice.cz
3.C Mgr. Martina Kolmanová martina.kolmanova@zspozorice.cz
Mgr. Ivana Tesařová ivana.tesarova@zspozorice.cz
4.A Mgr. Veronika Machálková veronika.machalkova@zspozorice.cz
4.B Mgr. Sabina Netíková sabina.netikova@zspozorice.cz
4.C Mgr. Hana Zavadilová hana.zavadilova@zspozorice.cz
5.A Mgr. Kamila Šabová kamila.sabova@zspozorice.cz
5.B Klára Orémuš klara.oremus@zspozorice.cz
6.AD Mgr. Dagmar Pavlásková dagmar.pavlaskova@zspozorice.cz
6.B Ing. Bc. Daniela Doležalová daniela.dolezalova@zspozorice.cz
6.C Mgr. Hana Sedláková hana.sedlakova@zspozorice.cz
7.AD Mgr. Ivana Neradilová ivana.neradilova@zspozorice.cz
7.B Mgr. Jan Budín jan.budin@zspozorice.cz
7.C Mgr. Anna Mlejnková anna.mlejnkova@zspozorice.cz
8.AD Mgr. Michaela Jarošová michaela.jarosova@zspozorice.cz
8.B Mgr. Martina Sochorová martina.sochorova@zspozorice.cz
8.C Mgr. Jana Meluzínová jana.meluzinova@zspozorice.cz
9.A Mgr. Viera Grendárová viera.grendarova@zspozorice.cz
9.B Mgr. Hana Černá hana.cerna@zspozorice.cz
9.C Mgr. Pavel Janeček pavel.janecek@zspozorice.cz
Netřídní učitelé
RNDr. Jana Budíková jana.budikova@zspozorice.cz
Mgr. Tereza Crhová tereza.crhova@zspozorice.cz
Bc. Gabriela Strejčková
gabriela.strejckova@zspozorice.cz
PhDr. Jan Dudek jan.dudek@zspozorice.cz
Ing. Vladimíra Holoubková vladimira.holoubkova@zspozorice.cz
Mgr. Věra Kolářová vera.kolarova@zspozorice.cz
Bc. Karolína Kozohorská
karolina.kozohorska@zspozorice.cz
Jakub Nantl jakub.nantl@zspozorice.cz
Mgr. Markéta Ondrušková marketa.ondruskova@zspozorice.cz
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
Mgr. Terezie Pospíšilová terezie.rosova@zspozorice.cz
Mgr. Lenka Přikrylová lenka.prikrylova@zspozorice.cz
Mgr. Karolína Rybová karolina.rybova@zspozorice.cz
Mgr. Helena Skolková helena.skolkova@zspozorice.cz
Mgr. Hana Šebelová hana.sebelova@zspozorice.cz
Mgr. Vladislava Vaněčková vladislava.vaneckova@zspozorice.cz
Mgr. Šimon Wojnar
simon.wojnar@zspozorice.cz
Mgr. Ondřej Zabloudil Pechník ondrej.zabloudil@zspozorice.cz
Vychovatelé školní družiny
Erika Dvořáková Zobcovávedoucí vychovatelka ŠD erika.zobcova@zspozorice.cz
Mgr. Iveta Isabella Maršálková iveta.marsalkova@zspozorice.cz
Renata Maršálková renata.marsalkova@zspozorice.cz
Pavla Novotná pavla.novotna@zspozorice.cz
Bc. Jitka Řehánková jitka.rehankova@zspozorice.cz
Andrea Urbánková andrea.urbankova@zspozorice.cz
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
Alena Zpěváková alena.zpevakova@zspozorice.cz
Školní poradenské centrum
RNDr. Jana Budíková
jana.budikova@zspozorice.cz
školní metodik prevence
Mgr. Vladislava Vaněčková
vladislava.vaneckova@zspozorice.cz
výchovné poradenství 702 147 891
Mgr. Soňa Petrová sona.petrova@zspozorice.cz
karierní poradenství 702 147 891
Mgr. Karolína Rybová
karolina.rybova@zspozorice.cz
školní psycholog 602 150 755
Mgr. Romana Sukovatá romana.sukovata@zspozorice.cz
logopedická péče 702 147 892
Mgr. Lenka Mičánová lenka.micanova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Mgr. Jana Boháčková
jana.bohackova@zspozorice.cz
speciální pedagogická péče
Asistentky pedagoga
Zdeňka Eliášová zdenka.eliasova@zspozorice.cz
Markéta Formanová marketa.formanova@zspozorice.cz
Mgr. Jana Hylmarová jana.hylmarova@zspozorice.cz
Jana Klofáčová jana.klofacova@zspozorice.cz
Monika Nováková monika.novakova@zspozorice.cz
Gabriela Novotná gabriela.novotna@zspozorice.cz
Pavla Novotná pavla.novotna@zspozorice.cz
Ing. Dagmar Šantavá dagmar.santava@zspozorice.cz
Bc. Blanka Tomancová blanka.tomancova@zspozorice.cz
Andrea Urbánková andrea.urbankova@zspozorice.cz
Julie Větříšková, DiS. julie.vetriskova@zspozorice.cz
Provozní zaměstnanci
Petra Šantavá petra.santava@zspozorice.cz
hospodářka školy 774 840 021
Markéta Charvátová marketa.charvatova@zspozorice.cz
majetková referentka, evidence plateb 774 840 022
Jindra Plachá
jindra.placha@zspozorice.cz
účetní
Uklízečky
Viktoriia Kornyushina
Marcela Hroníková
Vladimíra Mendlová   
Veronika Měšťanová
Jana Řezníková
Školní stravování
Zdeněk Novák zdenek.novak@zspozorice.cz
vedoucí stravovacího úseku 702 147 890
Stanislav Tvrdý – hlavní kuchař
Jaroslava Havigerová – kuchařka
Martina Jančíková – kuchařka
Růžena Janíčková – kuchařka
Dagmar Michálková – kuchařka
Tetiana Barnych – pomocná kuchařka
Mariia Koval – pomocná kuchařka
Michaela Macháčková – pomocná kuchařka
Zdeňka Nováková – pomocná kuchařka
Lenka Podsedníková – pomocná kuchařka
Kateřina Peringerová – rozvoz obědů