Termín zápisu

 • 2. dubna 2020 v době od 14:30 do 18 hodin (netradiční zápis)
 • 3. dubna 2020 v době od 14:30 do 18 hodin (tradiční zápis)

Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 08. 2014
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2019/2020 v řádném termínu
 • musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2020,
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2020

Potřebné dokumenty

 • rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • zápisní lístek
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si můžete stáhnout z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo dokumenty obdržíte k vyplnění u zápisu

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se musí dostavit k zápisu v řádném termínu zápisu.
 • Rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučující zprávu od lékaře nebo klinického psychologa. Tyto doklady musí být doručeny ředitelství ZŠ a MŠ Pozořice nejpozději do 30. 4. 2020

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • nebude rozesíláno
 • bude oznámeno:
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
  • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy
 • v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly, které zákonní zástupci obdrží při zápisu do 1. třídy
 • předpokládaný termín zveřejnění je 6. dubna 2020


Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

 • 18. června 2020 v 16:30 hodin v ZŠ Pozořice