TERMÍN ZÁPISU

 • PROBĚHNE POUZE FORMÁLNÍ ČÁST ZÁPISU V TERMÍNU OD 6. 4. DO 17. 4. 2020
 • MOTIVAČNÍ ČÁST SE ODSOUVÁ (ÚČAST DĚTÍ)
 • ZPŮSOB DORUČENÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ

poštou

do datové schránky školy

emailem  na tuto adresu: info@zspozorice.cz

 

Potřebné dokumenty

 • zápisní lístek
 • žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, vyplňte také přihlášku k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka
 • zápisní lístek, žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a přihláška k přijímacímu řízení do 1. třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou ke stažení na webových stránkách školy (DOKUMENTY KE STAŽENÍ – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY)
 • vyplněné a podepsané dokumenty doručte škole některým z výše uvedených způsobů

 

Vaše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude vedena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno na Vaši emailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

 

Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 08. 2014
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

 

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2020

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2020/2021 v řádném termínu
 • musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2020,
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku6 let po 31. 12. 2020

 

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podává žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC) a doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře. Správní řízení o přijetí bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského centra.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 bude oznámeno (nebude rozesíláno):

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
 • předpokládaný termín zveřejnění je 23. dubna 2020

 

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

 • v průběhu června 2020 v ZŠ Pozořicepřesný termín bude včas sdělen