Zápis pro školní rok 2019/2020 byl uzavřen.

Dokumenty pro zápis dítěte do mateřské školy (Žádost o přijetí dítěteDohoda o podmínkách pobytu dítěte v MŠ, v případě zájmu i Přihláška do třídy s rozšířenou výukou AJ) si můžete stáhnout (viz níže) nebo vyzvednout osobně v MŠ u zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání. 

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, podpisy zákonných zástupců a neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře.

Zápis do MŠ proběhne v úterý 7. 5. 2019 od 8.00 – 16.00 hod.

  • U zápisu v MŠ předložte řádně vyplněné dokumenty, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště uvedeného v občanském průkazu
  • Doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců)
  • Při odevzdávání přihlášky vezměte do MŠ i Vaše dítě, budeme mít Den otevřených dveří
  • Při přihlášení dítěte do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka je účast Vašeho dítěte nutná – zúčastní se krátkého pohovoru s učitelkou