Zvýšení mediální gramotnosti u žáků ZŠ

Nadace O2 podpořila žádost zaměřenou na digitální gramotnost a mediální výchovu žáků základních škol padesáti osmi tisíci korun.  Cílovou skupinou jsou žáci 7. a 8. ročníku naší školy. Mladí lidé denně využívají internet a sociální sítě k zábavě, ale i získávání informací. Kyberprostor představuje důvěrně známé prostředí. Je opravdu bezpečné? Jaké nástrahy ukrývá? Dokážeme posoudit relevantnost nabízených informací? Kritické myšlení a internetová bezpečnost je důležitou dovedností moderní doby. Žáci naší školy budou své kompetence rozvíjet především v informatice a novém předmětu mediální výchova.

 

Projekt je zaměřen na následující aktivity:

  • posílení digitální gramotnosti u žáků sedmých ročníků s využitím portálu Chytrá škola o2chytraskola.cz
  • workshop Zvol si info pro žáky osmých ročníků
  • vytvoření předmětu mediální výchova a aktualizace ŠVP
  • Fakescape – úniková hra pro žáky osmých ročníků

  

Celková částka:          58 000,-Kč

Trvání projektu:          1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

 

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola