Mikrojesle v Pozořicích 

Díky podpoře z Evropského sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost mohou rodiče využívat zařízení mikrojesle, kde je poskytována kvalifikovaná péče dětem od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Vzhledem k malému počtu dětí je zde dostatečný prostor na individuální přístup ke každému dítěti. Rodiče mohou využívat zařízení denně, 5 dní v týdnu, nebo jen ve vybraných dnech. Snahou mikrojeslí je vyjít rodičům maximálně vstříc při sladění jejich pracovního a rodinného života.

 Hlavní aktivity projektu:

  • provoz mikrojeslí
  • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích
  • spolupráce na pilotním ověření služby

 

Celková částka:           2 723 870,80 Kč

Číslo projektu:            CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010982

Datum realizace:        1.9. 2019 – 30. 6. 2022

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií