Základní škola a mateřská škola Pozořice

Je radost se u nás učit...

Rychlé kontakty

Základní škola
Kancelář:
+ 420 774 840 021
+ 420 702 147 890

Ředitel školy:
+ 420 774 840 020

Zástupkyně:

1. stupeň
+ 420 734 448 000

2. stupeň
+ 420 774 840 023

Mateřská škola

Odhlašování a přihlašování obědů
+420 702 147 892

Ředitelka MŠ:
+420 774 840 277

Jídelna

Vedoucí jídelny:
+420 774 840 022

Školní družina

Vedoucí ŠD:
+420 774 840 024

kalendář

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

23.12.-3.1.

Vánoční prázdniny

31.1.

Pololetní prázdniny

Důležité

Milí rodiče, žáci, učitelé,
před necelými čtyřmi měsíci se nám ze dne na den otočil život vzhůru nohama. Ocitli jsme se v nelehké situaci, kterou nikdo z nás nečekal a nikdy nezažil. Vy rodiče, někdy patrně i prarodiče, jste to měli najednou neobyčejně těžké. Byli jste nuceni skloubit starosti a práci v zaměstnání s péčí o chod domácnosti a k tomu přibylo navíc učení s dětmi. Vážíme si, že jste se snažili vše zvládat tak, jak jste nejlépe uměli. A že jste chápali, jak je to pro nás (učitele, žáky i vedení školy…) společně těžké.
Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci se školou v období distanční výuky, za vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpětnou vazbu a čas, který jste věnovali svým dětem při učení. Věřte, že ani pro nás nebyl tento způsob práce vždy jednoduchý. Všem tato forma výuky přinesla nové starosti, ale i možnosti a také rozvoj nových dovedností. Byla to nová výzva, se kterou jsme se všichni statečně poprali.

Přeji Vám všem pevné zdraví, úsměv na rty, zasloužený odpočinek a brzy zase u nás ve škole na viděnou.

Jan Dudek

NEPŘEDANÁ VYSVĚDČENÍ jsou k vyzvednutí v kanceláři školy v termínech 1. 7. – 10. 7. a 24. 8. – 31. 8. Před vyzvednutím kontaktujte p. hospodářku P. Šantavou na tel.č. 774 840 021.

 

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH NA ZŠ zde

 • Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021  zde
 • Informace k přijímání žáků do 6. ročníku pro školní rok 2020/2021 

  – pokud Vaše dítě přestupuje z jiné školy do 6. ročníku naší školy, je potřeba vyplnit Žádost o přijetí – přestup z jiné školy, potřebný dokument naleznete zde

  – vyplněnou a podepsanou žádost posílejte na emailovou adresu: info@zspozorice.cz nebo poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice 66407, nebo žádost vhoďte do schránky u vchodu do jídelny ZŠ
  vyjádření o přijetí žáka obdrží rodiče na informační schůzce, o které budou rodiče informováni prostřednictví emailové adresy uvedené v žádosti o přijetí

V případě dotazů se na nás můžete obrátit telefonicky nebo emailem:

PhDr. Jan Dudek, ředitel školy, 
tel.č.: 774 840 020            email:  jan.dudek@zspozorice.cz 
Mgr. et Ing. Eva Trněná , zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
tel. č.: 734 448 000           email:  eva.trnena@zspozorice.cz
Mgr. Lenka Přikrylová, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň
tel. č.:    774 840 023        email:  lenka.prikrylova@zspozorice.cz 

 

 • Vážení rodiče,

na základě mimořádného rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10.3. 2020 se od středy 11.3. v České republice do odvolání ruší výuka na základních, středních školách a vyšších odborných školách.

OD 16.3. JE NA ZÁKLADĚ USNESENÍ RADY MĚSTYSE POZOŘICE ZRUŠEN DO ODVOLÁNÍ I PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY, MIKROJESLÍ A MŠ.

 • Pro další informace sledujte školní web a EDOOKIT. Obědy jsou automaticky odhlášeny.
 • Postup vydávání „Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení pro děti do 13 let“ ZŠ, MŠ, DĚTSKÉ SKUPINY a MIKROJESLÍ :
 1. napíšete email na tuto emailovou adresu: marketa.charvatova@zspozorice.cz, že žádáte o vystavení žádosti o ošetřovné a napíšete JMÉNO DÍTĚTE, na které potřebujete žádost vystavit
 2. v případě, že vaše dítě navštěvuje MIKROJESLE nebo DĚTSKOU SKUPINU, tak do emailu napište i RODNÉ ČÍSLO dítěte
 3. na váš email Vám bude zpět odeslána potvrzená oskenovaná žádost, kterou si následně můžete vytisknout ( v případě, že nemáte možnost tisku, je možné si po předchozí telefonické domluvě vyplněnou žádost vyzvednout ve škole mezi 9-12 hod. – tel.č. 774840021)
 4. na žádosti je následně potřeba doplnit v části B přesné dny, ve kterých jste osobně pečoval/a o své dítě

 Výstupní vyšetření – Lokomoce

Vážení rodiče,
ve středu dne 24. 6. 2020 proběhne výstupní lokomoční vyšetření (pouze děti, které aktuálně navštěvují lokomoční třídu a na vyšetření se nahlásili).
Vyšetření bude probíhat ve třídě Modrých od 9:00 hodin. 
Cena vyšetření je 400 Kč – platba probíhá přímo u fyzioterapeutů, kteří Vám vystaví daňový doklad.

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 – ZDE

PODMÍNKY PROVOZU A PŘIHLÁŠKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM EPIDEMIE COVID-19  ZDE

 • Školné za měsíc duben se kvůli uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID 19 neplatí. Pokud jste již zaplatili, částka Vám bude převedena na měsíc červen.
 • Platby za kulturu, plavání a neuskutečněné kroužky Vám budou vráceny.

Postup pro přihlašování dětí na červen 2020

 • Poslat vyplněnou přihlášku na celý měsíc, nejpozději 2 pracovní dny před nástupem, na adresu: skolka@zspozorice.cz
 • Při nástupu odevzdat podepsané Čestné prohlášení
 • Průběžné odhlašování pak již na obvyklém tel. čísle 702 147 892 nebo Žlutí 725 423 190

 

 

Vítejte ve školním roce 2019/2020

ZŠ a MŠ Pozořice

Žáků ZŠ

Pedagogů

Žáků MŠ

Tříd

v

studentské okénko

Nebojte se nás zeptat!

12 + 4 =