Badatelská

Badatelská třída – třída s prvky alternativní výuky

V případě zájmu nás kontaktujte na badatel@zspozorice.cz

Bádání a učení s vnitřní motivací

 • zachování pozitivního vztahu k učení
 • vnitřní motivace k poznávání a učení
 • podpora zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a učení

Aktivizující formativní hodnocení

 • formativní hodnocení a sebehodnocení (absence známek)
 • slovní hodnocení, které poskytuje komplexní zpětnou vazbu a reflektuje individuální pokroky dítěte
 • důraz je kladen na samotný proces učení a osvojování dovedností nutných k seberozvoji a práci s chybou

Datlík – předškolní skupinky

 • neformální setkávání rodičů, dětí a pedagogů před nástupem do školy
 • praktické seznámení s prostředním školy a stylem výuky
 • první společné zážitky již přijatých dětí
 • 3 – 5 setkání v květnu a červnu

Aktivní spolupráce s rodinami žáků

 • participace rodičů na vytváření prostředí (brigády na školní zahradě, workshop při výrobě pomůcek) i na formě výuky (projektové dny)
 • fungování na komunitním principu – poznávací a stmelovací aktivity (táboráky, výlety, tvoření atd.)
 • aktivní pomoc a spolupráce při různých činnostech třídy (pomoc s pořízením pomůcek nebo materiálu, zapojení do charitativních akcí, organizace společných setkání apod.)
 • rodič jako partner, třída je rodičům otevřená z hlediska komunikace a diskuze všech souvislostí – vzdělávacích, výchovných, organizačních a komunitních

Tandemová výuka

 • 2 pedagogičtí pracovníci v každém ročníku
 • vyučující se nechávají inspirovat alternativními pedagogickými směry, reflektují svou práci a sebevzdělávání se (např. Žít s respektem (R+R), badatelsky orientované vyučování, formativní hodnocení apod.)
 • maximálně 12 dětí v ročníku
 • třídy spojené na principu malotřídního vzdělávání (vrstevnické učení)

Expediční den

 • jednou týdně výuka mimo budovu školy (pobyt venku za každého počasí, výukové programy)
 • v ostatních dnech častější učení venku
 • finanční příspěvek prostřednictvím KRPŠ
 • měsíční příspěvek 2 500 Kč zahrnuje:
  • příspěvěk na Expediční den, pomůcky a vybavení
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
  • příspěvek nezahrnuje stravné, školní družinu, pracovní sešity a kroužky

Laskavý a respektující přístup

 • respektující komunikace (Žít s respektem)
 • nesoutěžní prostředí
 • výchovné cíle klademe nad cíle vzdělávací
 • komunitní kruh
 • v této třídě nás inspiruje Projektové vyučování, Integrovaná tematická výuka a Lesní škola

Kavárna pro zájemce do badatelské třídy (14. 2. 2024 v 17:00)

Zveme Vás na badatelskou kavárnu, kde se dozvíte více informací o fungování třídy a můžete se poptat na to, co Vás zajímá. Kavárna proběhne 14. února 2024 v 17:00, děti může vzít s sebou. Těšíme se na setkání.

Zápis do badatelské třídy

Součástí přijímacího řízení do badatelské třídy je absolvování pohovoru a prezentace projektu Rodina. Pohovory proběhnou ve dnech
11. 3. – 21. 3. 2024. Z tohoto důvodu nás kontaktujte nejpozději do 4. 3. 2024 na badatel@zspozorice.cz. Bližší informace obdržíte v následném e-mailu.

V případě přijetí do badatelské třídy je potřeba absolvovat i řádný zápis do 1. třídy v termínu
4.– 5. dubna 2024

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
přihláška k přijímacímu řízení do třídy s alternativními prvky 
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu a Váš občanský průkaz