Dokumenty ke stažení

Odhlášení ze ŠD Vnitřní řád ŠD Omluvenka, změna odchodu Přihláška do ŠD Provozní řád Zařízení péče o...

Podmínky přijetí a docházky

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků. Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel...

Struktura ŠD

Odpolední provoz Od 10:50 hod. do 19:00 hod. v budově ZŠ. Žáky 1. A, 1. B., 1. C, 2. C, 2. B, 3. A, 4. B. si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatel/vychovatelka příslušného oddělení ŠD. Žáky 2. A, 3. B, 4. A, 5. A a 5. B převádí...

Základní údaje

Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy. V letošním školním roce máme sedm oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních...