Dokumenty ke stažení

Odhlášení ze ŠD Vnitřní řád ŠD Omluvenka, změna odchodu Přihláška do ŠD Provozní řád Zařízení péče o...

Podmínky přijetí a docházky

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků. Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel...

Struktura ŠD

Ranní provoz 6:00 hod. – 7:40 hod. v budově základní školy (zvonek Červení).   Odpolední provoz 10:50 hod. – 19:00 hod. Žáky 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 3. A, 3. B. si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatelka...

Základní údaje

Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy. V letošním školním roce máme šest oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních...