Podmínky přijetí a docházky

Přijetí, provoz a docházka do ŠD Ranní provoz ŠD od 6:00 hod. do 7:40 hod. (zvonek MODŘÍ) Odpolední provoz ŠD  Od 10:50 hod. (dělenky) do 18:00 hod. v budově ZŠ. Žáky 1. A, 1. B, 1. C, 2.A, 2.B, 2.C, 3. B, 3.C si po skončení vyučování přebírá od třídní...

Struktura ŠD

  Školní družina, Zařízení péče o děti Telefonní kontakt na ŠD: 774 840 024 Zelení Červení Žlutí Oranžoví Fialoví Modří Šedí žáci 1.A žáci 2.B žáci 1.B žáci 2.A žáci 1.C a 2.C žáci 3.B žáci 3.C žáci 3.A žáci 4.B žáci 5.A žáci 4.A žáci 5.B Bc. Jitka Erika Renata Jolana...

Základní údaje

Školní družina (dále jen ŠD) je určena pro děti 1. stupně základní školy. V letošním školním roce máme osm oddělení ŠD, do kterých dochází žáci z 1. – 5. ročníků. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a...