Projekty

Podnikavá škola – projekt Akční plán výchovy k podnikavosti Doma i v práci stále v pohodě II IROP Mikrojesle v Pozořicích O2 Chytrá škola Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Rozvoj, strategie a plánování řízení ZŠ a MŠ Pozořice Sportuj ve škole...

Dokumenty ke stažení

Zápis do první třídy Žádost o přijetí do ZŠ Přihláška k přijímacímu řízení do 1. třídy s rozšířenou výukou AJ Zápisní lístek Žádost o odklad povinné školní docházky   Ostatní Žádost o uvolnění z vyučování Žádost o uvolnění z TV Žádost o vydání náhradního...

Žákovský parlament

Co je to? • volený orgán žáků čtvrtých až devátých tříd vždy na jeden školní rok Funkce? • organizování akcí pro ostatní žáky (ankety, soutěže, sbírky, organizační zabezpečení akcí školy…) • řešení problémů žáků nejvhodnější cestou • poznání povinností i práv...

Rozpočet školy

Rozpočet školy 2019 Střednědobý výhled rozpočtu (2020, 2021) Schválený obecní rozpočet na rok 2021 Návrh rozpočtu – obec 2022 Návrh rozpočtu – SR 2022 Návrh rozpočtu – Projekty Návrh rozpočtu pro rok 2023 Schválený rozpočet na rok 2023 Návrh...

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2012/13 Výroční zpráva 2013/14 Výroční zpráva 2014/15 Výroční zpráva 2015/16 Výroční zpráva 2016/17 Výroční zpráva 2017/18 Výroční zpráva 2018/19 Výroční zpráva 2019/20 Výroční zpráva 2020/21 Výroční zpráva 2021/22 Výroční zpráva...

Školská rada

Při základních školách se od roku 2005 zřizuje povinně školská rada (podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tj. Školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,...