Projekty

Doma i v práci stále v pohodě IROP Mikrojesle v Pozořicích O2 Chytrá škola Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi Rozvoj, strategie a plánování řízení ZŠ a MŠ Pozořice Sportuj ve škole Šablony v Pozořicích Zvýšení kvalifikace a plánování řízení ZŠ a MŠ...

Dokumenty ke stažení

Zápis do první třídy Žádost o přijetí do ZŠ Přihláška k přijímacímu řízení do 1. třídy s rozšířenou výukou AJ Zápisní lístek Žádost o odklad povinné školní docházky   Ostatní Žádost o uvolnění z vyučování Žádost o uvolnění z TV Žádost o vydání náhradního...

Žákovský parlament

Co je to? • volený orgán žáků čtvrtých až devátých tříd vždy na jeden školní rok Funkce? • organizování akcí pro ostatní žáky (ankety, soutěže, sbírky, organizační zabezpečení akcí školy…) • řešení problémů žáků nejvhodnější cestou • poznání povinností i práv...

Rozpočet školy

Rozpočet školy 2019 Střednědobý výhled rozpočtu (2020,...

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2015 Výroční zpráva 2016 Výroční zpráva...

Školská rada

Při základních školách se od roku 2005 zřizuje povinně školská rada (podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tj. Školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,...