• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • pdfVýsledek zápisu do ZŠ
 • pdfSdělení vedoucí ŠJ
 • pdfSeznam pomůcek
 • 2.9. 2019 - Zahájení školního roku od 10 hod. (1.až 6. ročník na školní zahradě, 7.až 9.ročník ve třídách) - v případě nepříznivého počasí 1. a 6. ročník ve školní jídelně, ostatní ročníky ve třídách
 • 5.9. 2019 - Třídní schůzky od 17 hod.

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Podmínky přijetí a docházky

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků.Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. Žák je do ŠD přihlášen od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák nemůže být přijat.Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná. V případě změny odchodu nebo absence je potřeba informovat vychovatele/vychovatelku prostřednictvím omluvenkového formuláře nebo přes elektronickou žákovskou knížku (do 11:00 hod.). Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace. Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.Žáka ze ŠD vyzvedávají pouze osoby uvedené v zápisním lístku. Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku přesný čas svého odchodu.Při vyzvedávání žáka ze ŠD zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatele/vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká před školou.V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.

ŠD je žákům k dispozici 1. září i 30. června. V tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates