• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • SEZNAM POMŮCEK 2018/2019
 • 20.3. Den otevřených dveří ZŠ (8 - 14 hod.)
 • 21.3. Informační schůzka ke škole v přírodě
  od 16.30 hod.- rodiče žáků 1.stupně
  od 17.30 hod.- rodiče žáků 2.stupně
 • Zápis do 1. třídy šk. rok 2019/2020
  4.4.2019 14:30-18:00hod netradiční zápis
  5.4.2019 14:30-18:00hod tradiční zápis
 • 8.4. - 12.4. ŠVP -7.C+8.B+8.C
 • 11.4. Hovorové hodiny (14-19 hod.)
 • 18.4.- 22.4. Velikonoční prázdniny

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Podmínky přijetí a docházky

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků.Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. Žák je do ŠD přihlášen od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák nemůže být přijat.Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná. V případě změny odchodu nebo absence je potřeba informovat vychovatele/vychovatelku prostřednictvím omluvenkového formuláře nebo přes elektronickou žákovskou knížku (do 11:00 hod.). Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace. Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.Žáka ze ŠD vyzvedávají pouze osoby uvedené v zápisním lístku. Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku přesný čas svého odchodu.Při vyzvedávání žáka ze ŠD zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatele/vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká před školou.V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.

ŠD je žákům k dispozici 1. září i 30. června. V tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates