• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • pdfVýsledek zápisu do ZŠ
 • pdfSdělení vedoucí ŠJ
 • pdfSeznam pomůcek
 • 2.9. 2019 - Zahájení školního roku od 10 hod. (1.až 6. ročník na školní zahradě, 7.až 9.ročník ve třídách) - v případě nepříznivého počasí 1. a 6. ročník ve školní jídelně, ostatní ročníky ve třídách
 • 5.9. 2019 - Třídní schůzky od 17 hod.

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

O nás

Co je to?
• volený orgán žáků pátých až devátých tříd vždy na jeden školní rok

Funkce?
• organizování akcí pro ostatní žáky (ankety, soutěže, sbírky, organizační zabezpečení akcí školy...)
• řešení problémů žáků nejvhodnější cestou
• poznání povinností i práv žáků, jak tato práva používat
• vedení k odpovědnosti za svou práci a za své chování
• podpora partnerské komunikace mezi žáky a učiteli založená na vzájemné důvěře
• podíl na řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
• diskuse o podnětech třídy, která je na zasedání zastoupena; podání zpětné vazby během třídnických hodin
• poradní orgán vedení školy
• pochopení fungování občanské společnosti, žáci se učí demokraticky jednat, vést diskuse, plánovat a rozhodovat
• zvýšení informovanosti ve škole (dětí i dospělých)
• sblížení žáků 1. a 2. stupně

Zástupci?
• osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů
• žáci, ochotní věnovat svůj volný čas ve prospěch školy a udělat něco navíc

Struktura?
• třídní sněmy na 2. stupni, které si volí v rámci svých třídnických hodin svého předsedu a místopředsedu
• žákovský sněm, na kterém zasedají zástupci z jednotlivých tříd; ze svého středu si volí užší vedení
• žákovská rada, která si mezi sebe rozdělí funkce předsedy, místopředsedy, zapisovatele, tiskového mluvčího (pro školní rozhlas), fotografa a nástěnkáře
• školní parlament vedou dvě koordinátorky – RNDr. Jana Budíková a Mgr. Ivana Neradilová

Zasedání?
• probíhá jednou za 14 dní nebo dle potřeby i častěji v předem avizovaných termínech
• jsou veřejná – otevřená ostatním dětem i členům pedagogického sboru
• konají se v místnosti Čtyřlístku
• řídí předseda, případně místopředseda a koordinují pedagožky
• jsou dokumentována zápisem

Prezentace?
• svou činnost prezentuje školní parlament ve školním rozhlase, školním časopise, na třídnických hodinách a na nástěnkách

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates