• uvod2019eng
  • DSC 0191
  • DSC 2043
  • DSC 3801
  • uvod2015 09
  • DSCN0451
  • DSC 3807
  • DSC 3813
  • uvod2015 04
  • DSC 0342
  • DSC 3802

Plány akcí

Plán možných akcí Žákovského parlamentu při ZŠ Pozořice

• Halloween (kostýmy, ve výuce hallowenské úkoly, hry o velké přestávkách, malování na obličej, sochy, kvízy, pexesa, šifry, ...)
• Mikulášská nadílka
• Výměna pohlaví (převleky, na stanovištích pravidla etikety)
• Zpívání na schodech (předvánoční čas)
• Dvojčata
• Filmový den – převlek a la filmová postava, stanoviště
• Valentýnská přáníčka a párty – růžové papírky se srdíčky – Valentýnka (označit adresáta), vhodit do krabice
• Barevný den (1. jarní den)
• Den naruby (Den učitelů) – perníková srdce pro všechny pedagogy, výměna rolí ve výuce
• Základka má talent

• Adopce na dálku

• Utužení pozice v organizaci Škola pro demokracii

• Charitativní sbírky (Klokánek, Kojenecký ústav, sběr víček od PET lahví ...)

• Soutěž ve výzdobě tříd (obrázky, dekorace, malování – originální tvorba třídy)
• Soutěž ve výzdobě dveří tříd, kabinetů a odborných učeben (Loga)
• Turnaj ve stolním tenisu
• Turnaj v puzzle pro mladší žáky
• Turnaj v sudoku
• Turnaj v dámě, šachu
• Spolupráce se školní družinou

• Beseda s vedoucí školní jídelny

• Turnaj mezi učiteli a žáky

• Ankety (nejoblíbenější místo ve škole, oběd na přání, ...)
• Organizační zajištění akcí školy (Den otevřených dveří, Vítání prvňáčků, Dny zdraví, ...)
• Tvorba a vylepování plakátů s informacemi o chystaných akcích
• Jako odměny pro třídní kolektiv: předbíhací kartičky na oběd, sladké odměny


Školský zákon, zákon č.561/2004 Sb., říká v §21, odst. 1, písm. d): „Žáci a studenti mají právo zakládat v 
rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů zabývat."

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates