• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • SEZNAM POMŮCEK 2018/2019
 • 20.3. Den otevřených dveří ZŠ (8 - 14 hod.)
 • 21.3. Informační schůzka ke škole v přírodě
  od 16.30 hod.- rodiče žáků 1.stupně
  od 17.30 hod.- rodiče žáků 2.stupně
 • Zápis do 1. třídy šk. rok 2019/2020
  4.4.2019 14:30-18:00hod netradiční zápis
  5.4.2019 14:30-18:00hod tradiční zápis
 • 8.4. - 12.4. ŠVP -7.C+8.B+8.C
 • 11.4. Hovorové hodiny (14-19 hod.)
 • 18.4.- 22.4. Velikonoční prázdniny

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Čtyřlístek

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM
(ČTYŘLÍSTEK)

Centrum pracuje na naší škole s obměnami už několik let. Cílem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ve snaze zlepšit sociální klima školy, navazovat, udržovat a prohlubovat pozitivní vztahy mezi jednotlivými subjekty školy. Péče je zaměřena na předškolní děti, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také na žáky mimořádně nadané. Důležitou součásti je spolupráce s rodiči. V rámci další činnosti se centrum zaměřuje na náslechy ve vyučování, skupiny pro začínající učitele, semináře pro učitele, individuální konzultace pro děti, učitele a pro rodiče.
Služby zajišťují výchovná poradkyně, školní metodik prevence, logopedka, a speciální pedagožky. Pomáhají dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s handicapem, specifickou poruchou učení, chování aj.) a realizují především reedukace a individuální výuku těchto dětí. Do práce s integrovanými žáky jsou zapojeny i asistentky pedagoga, které zajišťují hlavně pomoc
v rámci výuky.

ČLENOVÉ PORADENSKÉHO CENTRA:

Mgr. Soňa Petrová - výchovné a kariérní poradenství
RNDr. Jana Budíková – školní metodik prevence
Mgr. Ilona Hvozdovičová – logopedická péče
Gabriela Bartošová - školní psycholog
Mgr. Lenka Ráčková - speciální pedagog

Markéta Formanová - asistent pedagoga
Ing.Petra Marušková - asistent pedagoga
Renata Maršálková - asistent pedagoga
Hana Matušková - asistent pedagoga
Věra Otevřelová - asistent pedagoga
Miroslava Smigová - asistent pedagoga
Blanka Tomancová - asistent pedagoga
Erika Zobcová - asistent pedagoga

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates