• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • pdfVýsledek zápisu do ZŠ
 • pdfSdělení vedoucí ŠJ
 • pdfSeznam pomůcek
 • 2.9. 2019 - Zahájení školního roku od 10 hod. (1.až 6. ročník na školní zahradě, 7.až 9.ročník ve třídách) - v případě nepříznivého počasí 1. a 6. ročník ve školní jídelně, ostatní ročníky ve třídách
 • 5.9. 2019 - Třídní schůzky od 17 hod.

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Čtyřlístek

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM
(ČTYŘLÍSTEK)

Centrum pracuje na naší škole s obměnami už několik let. Cílem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ve snaze zlepšit sociální klima školy, navazovat, udržovat a prohlubovat pozitivní vztahy mezi jednotlivými subjekty školy. Péče je zaměřena na předškolní děti, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také na žáky mimořádně nadané. Důležitou součásti je spolupráce s rodiči. V rámci další činnosti se centrum zaměřuje na náslechy ve vyučování, skupiny pro začínající učitele, semináře pro učitele, individuální konzultace pro děti, učitele a pro rodiče.
Služby zajišťují výchovná poradkyně, školní metodik prevence, logopedka, a speciální pedagožky. Pomáhají dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s handicapem, specifickou poruchou učení, chování aj.) a realizují především reedukace a individuální výuku těchto dětí. Do práce s integrovanými žáky jsou zapojeny i asistentky pedagoga, které zajišťují hlavně pomoc
v rámci výuky.

ČLENOVÉ PORADENSKÉHO CENTRA:

Mgr. Soňa Petrová - výchovné a kariérní poradenství
RNDr. Jana Budíková – školní metodik prevence
Mgr. Ilona Hvozdovičová – logopedická péče
Gabriela Bartošová - školní psycholog
Mgr. Lenka Ráčková - speciální pedagog

Markéta Formanová - asistent pedagoga
Ing.Petra Marušková - asistent pedagoga
Renata Maršálková - asistent pedagoga
Hana Matušková - asistent pedagoga
Věra Otevřelová - asistent pedagoga
Miroslava Smigová - asistent pedagoga
Blanka Tomancová - asistent pedagoga
Erika Zobcová - asistent pedagoga

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates