• DSC 0306
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3802
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 0457

Aktuality

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Přijímací řízení 2017-2018

Právní předpisy

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání – platná od minulého školního roku


ZMĚNY

 • povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
 • nové formuláře přihlášek (jen drobné úpravy – doručovací adresa, údaje o zákonném zástupci)
 • je umožněno prominout přijímací zkoušku z českého jazyka osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (dosud to bylo možné jen u cizinců) – znalost ČJ se prověřuje rozhovorem)
 • změna termínů: - podávání přihlášek
 • konání přijímacích zkoušek


Obory s talentovou zkouškou

 • 2 přihlášky (nové formuláře)
 • termín odevzdání přihlášek – do 30. 11. 2017
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 2017
 • talentové zkoušky - leden 2018
 • i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu


Možnosti vyplnění formuláře

 • použití dvou originálních formulářů
 • jeden originál formuláře + kopie (oba musí být opatřeny originálními podpisy a razítky)
 • elektronické vyplnění formuláře (vytisknout 2 krát)


Přílohy – zpráva z PPP - soutěže, aktivity


1. kolo přijímacího řízení

zveřejnění kritérií SŠ – do 31. 1. 2018

Kritéria
pro zveřejnění přijetí na SŠ:

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • jednotná přijímací zkouška
 • školní přijímací zkouška (v kompetenci ředitele střední školy)
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče


2 přihlášky - na 2 školy

termín podání přihlášek do 1. 3. 2018 !!!!!


Jednotné přijímací zkoušky

 • týkají se oborů vzdělání s maturitní zkouškou - písemné testy z ČJ a M
 • přípravu, distribuci, vyhodnocení testů zajišťuje CERMAT
 • každý uchazeč může konat 2x, započítá se lepší výsledek
 • podíl hodnocení přijímací zkoušky na celkovém hodnocení – 60 % (gymnázium se sportovní přípravou – 40 %)
 • ředitel SŠ může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce


Termíny přijímacích zkoušek
Jednotné přijímací zkoušky:

 • 12. 4. 2018 – škola uvedená na prvním místě – čtyřleté studium
 • 16. 4. 2018 – škola uvedená na druhém místě – čtyřleté studium
 • 13. 4. 2018 – škola uvedená na prvním místě – šestileté a osmileté gymnázium
 • 17. 4. 2018 – škola uvedená na druhém místě - šestileté a osmileté gymnázium

Školní přijímací zkoušky: (škola stanoví 2 termíny)

 • 12. – 28. dubna (obory s MZ)
 • 22. – 30. dubna (ostatní obory)


Náhradní termíny:
(omluva do 3 pracovních dnů, pouze vážné důvody, např. zdravotní)
Jednotná přijímací zkouška – 10. a 11. 5. 2018
Školní přijímací zkouška – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek


Výsledky přijímacího řízení

 • CERMAT zpřístupní výsledky zkoušky nejpozději do 28. 4.
 • ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků
 • SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • SŠ předá (zašle) rozhodnutí nepřijatým uchazečům


Zápisové lístky (ZL)

 • vydává základní škola – pouze svým žákům
 • odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění) rozhodnutí o přijetí
 • zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání)
 • ZL lze vzít zpět i v případě přijetí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou!


Odvolací řízení 
odvolání se podává písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty)


Další kola přijímacího řízení

 • počet kol přijímacího řízení není omezen, zcela v režii SŠ
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka)
 • možnost použít výsledky jednotné přijímací zkoušky
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

Přehled volných míst na SŠ
- po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz
- SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

XXIII. Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání 2017

24. 11. 2017 (pátek) 9.00 – 18.00
25. 11. 2017 (sobota) 9.00​ – 17.00
Vstupné: 20,-Kč

Informace: Atlas škol, IPS, DOD, Veletrh škol, internet, tisk

Důležité odkazy
www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz, www jednotlivých SŠ


Maturitní zkoušky

 • šk. rok 2020/2021 - poprvé povinná zkouška z matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky (gymnázia a lycea)
 • šk. rok 2021/2022 - povinná zkouška z matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky (ostatní obory)
 • obory bez povinné MZ z matematiky - (skupina oborů 53 - Zdravotnictví, 82 – Umění a užité umění, M a L5 Sociální činnost)


Podpora vybraných učebních oborů

 • prospěchová stipendia (podrobnosti na www.jmskoly.cz)
 • podporované učební obory: nástrojař, klempíř, elektrikář – silnoproud, pekař, pokrývač, řezník – uzenář, čalouník, mechanik plynových zařízení, kominík, malíř, malíř – lakýrník, podlahář, tesař, zedník
 • žáci obdrží finanční prostředky z rozpočtu JMK
  • 1. ročník - 1 500 Kč za pololetí
  • 2. ročník - 2 000 Kč za pololetí
  • 3. ročník - 2 500 Kč za pololetí

 
Žádané profese na trhu práce v rámci Jmk:

 • profese s velkou fluktuací pracovníků - tzn. prodavači, kuchaři, číšníci, uklízeči, obchodní zástupci, pracovníci ostrahy, call center a pod.
 • sezónní pracovníci - nejvíce dělníci v oblasti výstavby budov a zedníci
 • technické profese napříč všemi obory - zejména pak ve strojírenství (např. obráběči kovů, svářeči, řezači plamenem, seřizovači a obsluha CNC)
 • řidiči nákladních automobilů a tahačů
 • specialisté v obasti IT (programátoři, vývojáři SW apod.)
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates