• uvod2019eng
 • DSC 0191
 • DSC 2043
 • DSC 3801
 • uvod2015 09
 • DSCN0451
 • DSC 3807
 • DSC 3813
 • uvod2015 04
 • DSC 0342
 • DSC 3802

Aktuality

 • SEZNAM POMŮCEK 2018/2019
 • 20.3. Den otevřených dveří ZŠ (8 - 14 hod.)
 • 21.3. Informační schůzka ke škole v přírodě
  od 16.30 hod.- rodiče žáků 1.stupně
  od 17.30 hod.- rodiče žáků 2.stupně
 • Zápis do 1. třídy šk. rok 2019/2020
  4.4.2019 14:30-18:00hod netradiční zápis
  5.4.2019 14:30-18:00hod tradiční zápis
 • 8.4. - 12.4. ŠVP -7.C+8.B+8.C
 • 11.4. Hovorové hodiny (14-19 hod.)
 • 18.4.- 22.4. Velikonoční prázdniny

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Výsledky přijímacího řízení

Ve školním roce 2017/2018 ukončí povinnou školní docházku 55 žáků 9. ročníku. Až na jednoho žáka si do prvního kola přijímacího řízení všichni podali dvě přihlášky. O školy s uměleckým zaměřením projevili zájem tři žáci, jeden byl přijat.
Na obě školy (při podání dvou přihlášek) bylo po prvním kole přijato 25 žáků, 18 žáků bylo přijato na jednu školu, 12 žáků neuspělo na žádné z vybraných škol. Ti posléze uspěli na základě odvolání nebo v autoremeduře. K 15. červnu 2018 byli všichni žáci zařazeni do seznamu přijatých ke studiu na středních školách.

I v letošním školním roce absolvovali zájemci o maturitní obory jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Na základě studijního průměru nebo pohovoru bylo přijato 12 deváťáků, kteří se hlásili na tříleté obory s výučným listem. Ostatní absolventi nastoupí ke studiu v maturitních oborech.

Největší zájem projevili naši žáci o studium na středních odborných školách, které nabízejí jak obory s maturitou, tak s výučním listem. Na soukromých školách budou studovat dva žáci. Tradičně se naši žáci velmi dobře umístili v přijímacím řízení na gymnázia, z celkového počtu 14 přihlášených bylo přijato 10. Ve studiu na víceletém gymnáziu budu pokračovat dva žáci z pátého ročníku a tři žáci ze sedmého ročníku.

Všem našim absolventům přejeme mnoho štěstí a úspěchů na cestě k dalšímu vzdělání.

 

Výsledky přijímacího řízení

Škola Počet přijatých žáků
Gymnázia 10 + 2 (5. roč.) + 3 (7. roč.)
Střední zdravotní školy 9
Střední průmyslové školy 11
Obchodní akademie 4
Integrované střední školy 4
SOŠ 17
   
Celkem 55 + 2 (5. roč.) + 3 (7. roč.)
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates