Erasmus +

Zvýšení kvalifikace pracovníků ZŠ a MŠ Pozořice

The Enhancement of Staff Qualification in Pre-primary And Primary School Pozorice, Czech Republic

 

Dvouletý projekt programu Erasmu + spolufinancovaný Evropskou unií podpoří další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy formou zahraničních výjezdů.

V mateřské škole bychom rádi posílili výuku angličtiny. Dva pedagogové vyjedou na kurz kreativní angličtiny a metody CLIL do Velké Británie. Jedním z důležitých cílů v rámci internacionalizace školy je návaznost na výuku angličtiny v mateřské škole rozšířenou výukou jazyka již od prvního ročníku základní školy. Metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning- začleňování aktivit v anglickém jazyce do ostatních předmětů – nejčastěji se jedná o přírodovědné předměty a výchovy) je pedagogy na prvním stupni hojně využívána. Rezervy cítíme ve využití metody CLIL na druhém stupni základní školy. Zvláště po odchodu některých pedagogů, kteří si tuto metodu oblíbili, vnímáme nutnost podpořit učitele přírodovědných předmětů proškolením v metodě CLIL a následně aplikovat metodu do jejich výuky. Pro vedení školy je připraven kurz na Maltě se zaměřením na výuku angličtiny.

Dlouhodobým cílem naší školy je realizace přírodní učebny. Rádi bychom, aby žáci získali celkové povědomí o přírodních jevech, probudili v sobě zvídavost a chuť bádat a experimentovat. V některých evropských zemích je styl výuky přírodovědných předmětů odlišný, nenalezneme tam jednotlivé předměty, ale vše se schovává pod pokličku „Science“. Na čtrnáctidenním kurzu ve Velké Británii bychom rádi načerpali inspiraci v nových metodách zaměřených právě na propojení přírodovědných předmětů.

Další odborný kurz, který navštíví speciální pedagog I. stupně, bude zaměřen na inkluzivní vzdělávání ve Velké Británii a dalších evropských zemích. Rozvoj inkluze a individuální přístup s ohledem na specifické potřeby každého žáka si žádá neustálé zvyšování odborné kvalifikace pedagogů. Věříme, že kurz bude v důsledku velkým přínosem pro celý pedagogický sbor.

Poslední kurz zaměřený na mezinárodní projekty se uskuteční o letních prázdninách na Slovensku a jejím absolventem bude finanční manažerka školy.

Neméně významným cílem celého projektu je mezinárodní setkávání s dalšími lidmi, kteří mají zájem o vlastní rozvoj a získání nových kontaktů. Důležitý přínos vnímáme v seznámení se se vzdělávacími systémy ve Velké Británii a dalších evropských zemích.

Mobility pedagogického sboru a vedení školy Vám přiblíží plánovaný web projektu.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Rozpočet celkem: 22 870 Eur
Reg. č. projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047537

 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates