Rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání ZŠ Pozořice

CZ RO B Cmmr cr rgb                                                                                                                  

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla podpořena projektová žádost Rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání ZŠ Pozořice. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení 2 odborných učeben (přírodovědné a IT učebny) s cílem zvýšení kvality vzdělávání a podpory klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti dotčených učeben, zajištění konektivity školy a drobné úpravy zeleně před budovou školy.

Celková částka: 4 424 077,87,-Kč

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003859
Prioritní osa IROP: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Datum realizace: 1. 12. 2016 – 31. 8. 2018

Hlavní aktivity projektu:

  • pořízení vybavení přírodovědné učebny (fyzika, chemie, přírodopis)
  • pořízení vybavení IT učebny
  • zajištění bezbariérovosti učeben
  • zajištění konektivity školy

Sekundární aktivity projektu:

  • výsadba stromů (jehličnany) v místním lesoparku u budovy školy
  • zpracování projektové dokumentace/studie k zajištění konektivity
  • zpracování studie proveditelnosti
  • příprava a realizace výběrového řízení
  • povinná publicita

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates