Exkurze do Muzea romské kultury


Každoročně pořádáme exkurze pro žáky osmých ročníků do Muzea romské kultury v Brně, které je evropským unikátem. Žáci se účastní výukového programu Příběh Romů, jenž je seznamuje s málo známými fakty o dějinách a tradiční kultuře tohoto národa.
Program probíhá v moderních expozicích muzea zaměřených na jednotlivé úseky historie Romů. Interiéry muzea jsou výjimečné svým interaktivním pojetím, návštěvníci nesledují exponáty ve skleněných vitrínách, ale mohou si na většinu předmětů sáhnout a vyzkoušet si, jakým životem Romové až do poloviny 20. století žili.
Žáci se v průběhu programu seznámiují s důležitými částmi romské historie, okolnostmi jejich příchodu do Evropy a českých zemí a také s tragickými událostmi v období holocaustu. Pro mnohé žáky bývají získané informace překvapivé, neboť o tradiční romské kultuře dosud neslyšeli. Netušili ani, že Romové mají vlastní kulturní instituce, spolky, literaturu nebo noviny. Návštěvu muzea žáci hodnotí jako velmi zajímavou a příjemnou. Mohou získat nový, otevřenější pohled nejen na Romy, ale i na ostatní menšiny, o kterých slyší z médií většinou jen negativní informace.
Věříme, že program přispívá k hlubšímu porozumění jiným kulturám a rozvoji společnosti, v níž lidé uvažují bez předsudků a xenofobních názorů.

Více z této kategorie: Exkurze »
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates