Školní tradicí se stalo vypracování absolventských prací žáků 9. ročníku. Při ní mají možnost naši svěřenci zúročit řadu dovedností, které získali během svého osobního vývoje za nemalého přispění působení jejich učitelů. Cílem není shromažďovat co největší množství údajů či faktů, ale naučit se systematicky a analyticky zpracovávat text a do prezentace vložit svoje myšlenky a úvahy.

S vysvědčením za 1. pololetí každého školního roku obdrží žáci 9. tříd organizační pokyny a současně také množství nabízených témat, ze kterých si zvolí jedno ke zpracování. V ojedinělých případech si žák může vhodné téma navrhnout sám. Všichni mají možnost využívat konzultace s vedoucím své práce, dále školní internet i jiné zdroje informací. Vyučující jsou připraveni žákům pomáhat a podporovat je natolik, aby s co nejmenšími úskalími tento úkol zvládli. Ústní obhajoby absolventských prací proběhnou na začátku června za přítomnosti vedení školy, pedagogů a spolužáků. Současně je to možnost i pro rodiče zažít novou zkušenost a úspěch svých dětí. Za všechny pedagogy přejeme žákům, ať se jim absolventské práce podaří co nejlépe.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates