Na druhém stupni naší školy funguje již několikátým rokem v přírodovědných předmětech (Př, Z, F, Ch) hodnocení pomocí tzv. bodového systému. Novinku jsme zavedli na základě pozitivních zkušeností z řady jiných škol a již po pilotním roce jsme sami shledali, že pro práci žáka i učitele přináší celou řadu výhod a vylepšení.

Zároveň však víme a chápeme, že pro mnohé rodiče i žáky může být alespoň zpočátku těžké se v novince orientovat. Z tohoto důvodu pořádáme jednou za čas otevřenou schůzku pro kohokoli, kdo má zájem do problematiky proniknout a třeba o ní také diskutovat.

Pro zajímavost uvádíme namátkou vybraná pozitiva bodového systému:

 • pozitivní motivace – pro žáka je „příjemnější" dostat 1 bod než pětku
 • motivace ke zlepšení – žák má možnost nepovedené písemky dvakrát opravit
 • motivace k práci navíc – žák má možnost za dodržení jasně stanovených kritérií získat nepovinné body navíc a tím si vylepšit výslednou známku
 • lék proti systematickým „záškolákům" – vyhnout se písemce již neznamená uhnout případné špatné známce, ale propásnout šanci získat body
 • v neposlední řadě systém zcela v souladu s cíli stanovenými školním vzdělávacím programem nepochybně rozvíjí u dětí celou řadu klíčových kompetencí, jako je samostatnost, schopnost efektivně plánovat svůj čas, zodpovědnost za vlastní výsledky atd.

 

Pravidla bodového systému (tak, jak je dostávají naši žáci):

 • V průběhu pololetí získávám povinné i nepovinné body. Nepovinnými body si mohu vylepšit výslednou známku. Tyto body se mi do závěrečné klasifikace započtou až po absolvování všech povinných položek. Povinných bodů mohu získat nejvýše 80, nepovinných nejvýše 20.
 • Zameškané povinné položky si mohu doplnit zpětně, a to kdykoli v rámci celého pololetí, nejpozději však 7 dní před uzavřením klasifikace.
 • Nevydařené povinné položky si mohu opravit, a to nejvýše dvakrát za pololetí. Není možné opravovat jednu věc dvakrát.
 • Náhradní i opravné termíny si sjednávám z vlastní iniciativy.
 • Opravný termín, na který se bez včasné omluvy nedostavím, mi propadá.
 • Bodové zisky jsou mi zapisovány do žákovské knížky na speciální vlepený papír.
 • Tato pravidla podepisuji já i můj učitel, a jsou vlepena do mého sešitu.
 • Na konci školního roku je mi za nasbírané body udělena známka, a to podle následující tabulky:

80 – 72            1

71 – 60            2

59 – 40            3  

39 – 20            4

19 – 0              5

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates