Aktuality

  • pdfVýsledek zápisu do ZŠ
  • pdfSdělení vedoucí ŠJ
  • pdfSeznam pomůcek
  • 2.9. 2019 - Zahájení školního roku od 10 hod. (1.až 6. ročník na školní zahradě, 7.až 9.ročník ve třídách) - v případě nepříznivého počasí 1. a 6. ročník ve školní jídelně, ostatní ročníky ve třídách
  • 5.9. 2019 - Třídní schůzky od 17 hod.

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva 02_16_022_Šablony pro MŠ a ZŠ I. – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Celková částka: 1 499 424,-Kč
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005648
Datum realizace: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

Cíle projektu:

  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích


Aktivity projektu

  • personální šablony (práce školního psychologa ZŠ a školního asistenta pro MŠ a ZŠ)
  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

EU MSMT

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates