Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva 02_16_022_Šablony pro MŠ a ZŠ I. – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Celková částka: 1 499 424,-Kč
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005648
Datum realizace: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

Cíle projektu:

  • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
  • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích


Aktivity projektu

  • personální šablony (práce školního psychologa ZŠ a školního asistenta pro MŠ a ZŠ)
  • čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

EU MSMT

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates