Aktuality

 • SEZNAM POMŮCEK 2018/2019
 • 20.3. Den otevřených dveří ZŠ (8 - 14 hod.)
 • 21.3. Informační schůzka ke škole v přírodě
  od 16.30 hod.- rodiče žáků 1.stupně
  od 17.30 hod.- rodiče žáků 2.stupně
 • Zápis do 1. třídy šk. rok 2019/2020
  4.4.2019 14:30-18:00hod netradiční zápis
  5.4.2019 14:30-18:00hod tradiční zápis
 • 8.4. - 12.4. ŠVP -7.C+8.B+8.C
 • 11.4. Hovorové hodiny (14-19 hod.)
 • 18.4.- 22.4. Velikonoční prázdniny

Přihlášení

Elektronická žákovská knížka

Objednávky stravného

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Výzva 02_16_022_Šablony pro MŠ a ZŠ I. – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
Celková částka: 1 499 424,-Kč
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005648
Datum realizace: 1. 9. 2017 – 30. 6. 2019

Cíle projektu:

 • zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
 • zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích


Aktivity projektu

 • personální šablony (práce školního psychologa ZŠ a školního asistenta pro MŠ a ZŠ)
 • čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

EU MSMT

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates