Tradiční akce v MŠ

Naše mateřská škola pořádá každoročně mnoho akcí. Část je určena pouze dětem a odehrává se v rámci výchovně vzdělávacího procesu během dopoledne v MŠ i mimo ni. Mnohé jsou ale určeny dětem společně s jejich rodiči, kdy se sejdeme v odpoledních hodinách všichni pospolu. Některé akce pořádáme pravidelně každý rok, jiné vznikly teprve nedávno. Každý rok se však snažíme najít takové činnosti, které budou bavit Vaše děti i Vás.

 • „Táto, pojď si se mnou hrát"- návštěva tatínků v MŠ
 • Podzimníčci a Den klobouků
 • Měsíc pro zdraví
 • Dýňáčci
 • Drakiáda - malování draků
 • Sv. Martin: průvod sv. Martina na koni s lampiónovým průvodem dětí
 • Čert a Mikuláš v MŠ ve spolupráci se ZŠ
 • Předvánoční posezení s rodiči u stromečku
 • Návštěva betlémů
 • Návštěva v 1. třídách naší ZŠ
 • Karneval
 • Den otevřených dveří v MŠ – cesta po stopách školkou pro nové děti s rodiči
 • Barvičkový týden s dílnami pro rodiče
 • Pohádkový týden s Čarodějnickým dnem – nejen ,,pálení" čarodějnic a nejen na zahradě MŠ
 • Bezpečnostní akce pro děti i rodiče – ve spolupráci s Policií ČR, se Sborem dobrovolných hasičů spojené s výtvarným vyjádřením dětí
 • Den pro rodiče – posezení nejen s maminkami a tatínky s ochutnávkou pokrmů a nápojů
 • Celodopolední tematické výlety
 • Oslava MDD
 • Celoškolkový výlet
 • Rozloučení a pasování budoucích školáčků
 • Týden Země
 • Besedy pro rodiče – návštěvy v PPP, Školní poradenské centrum Čtyřlístek, ZŠ, ŠD
 • Fotografování
 • Sběr papíru s rodiči
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates