Naše první třídy

Ve školním roce 2021/2022 otvíráme tyto první třídy:

Zápis do 1. tříd

 • Pokud si vyberete pro Vaše dítě „KLASICKOU TŘÍDU“, je třeba doručit příslušné dokumenty do 23. dubna 2021. Osobní přítomnost ve škole není vyžadována.
 • Pokud si vyberete pro Vaše dítě „BADATELSKOU TŘÍDU“, budete do školy pozváni na osobní pohovor, který proběhne v jednom
  z těchto termínů: 8. 4., 9. 4., 20. 4. a 22. 4. v době 14–17 hod. Jakmile od Vás obdržíme potřebné dokumenty, bude Vám přiděleno
  a e-mailem zasláno registrační číslo, pod kterým se budete přihlašovat na osobní pohovory ve škole. Součástí e-mailu bude odkaz na sdílenou tabulku, ve které si zarezervujete termín pohovoru. Dokumenty je tedy potřeba doručit do školy nejpozději dva dny před Vámi vybraným termínem.
 • Pokud si vyberete pro Vaše dítě „ANGLICKOU TŘÍDU“, budete do školy pozváni na osobní pohovor, který proběhne v jednom
  z těchto termínů: 8. 4., 9. 4., 15. 4. a 16. 4. v době 14–17 hod. Jakmile od Vás obdržíme potřebné dokumenty, bude Vám přiděleno a e-mailem zasláno registrační číslo, pod kterým se budete přihlašovat na osobní pohovory ve škole. Součástí e-mailu bude odkaz na sdílenou tabulku, ve které si zarezervujete termín pohovoru. Dokumenty je tedy potřeba doručit do školy nejpozději dva dny před Vámi vybraným termínem.

Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 08. 2015
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2021

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2021/2022 v řádném termínu
 • musí mít doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2021
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2021

Potřebné dokumenty k zápisu

Způsob doručení dokumentů

 • poštou na adresu: ZŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice, 664 07
 • do datové schránky školy: jtjmrcc
 • osobně do kanceláře školy
 • dokumenty v obálce je možné vhodit do schránky školy u bočního vchodu do kuchyně

Vaše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude vedena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přijetí.

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podává žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC) a doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře. Správní řízení o přijetí bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského centra

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
 • předpokládaný termín zveřejnění je 23. dubna 2021

Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu 2021.