Naše první třídy

Ve školním roce 2024/2025 se na Vás těšíme v těchto prvních třídách:

Zápis do 1. tříd

Termín zápisu

 • čtvrtek 4. 4. 2024 14:30 – 18:00 – netradiční zápis
 • pátek 5. 4. 2024 14:30 – 18:00 – klasický zápis
 • v případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. třídy z důvodu nemoci nebo karantény, kontaktujte zástupkyni ředitele školy
  Mgr. Hanu Šebelovou – 734 448 000

Rezervace termínu a času zápisu

 • v letošním roce Vám nabízíme možnost rezervovat si přibližný čas zahájení zápisu do první třídy
 • odkaz na rezervační tabulku naleznete od čtvrtka 28.3. od 10 hodin zde
 • do tabulky zapisujte pouze čísla, která obdržíte v MŠ
 • v případě, že Vaše dítě nenavštěvuje MŠ Pozořice, napište zprávu na emailovou adresu lenka.ruckova@zspozorice.cz, která bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, jméno zákonného zástupce a obratem Vám bude číslo přiděleno
 • k zápisu je možné přijít i bez rezervace


Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2018
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2024/2025 v řádném termínu
 • musí mít kladné doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2024
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2024


Potřebné dokumenty k zápisu


Kritéria přijetí dětí na ZŠ a MŠ Pozořice budou zveřejněna po projednání se zřizovatelem.

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podává žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC) a doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře. Správní řízení o přijetí bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského centra


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
 • předpokládaný termín zveřejnění je nejpozději 26. dubna 2024


Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu 2024. Přesný termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy.