Ve školním roce 2022/2023 se na Vás těšíme v těchto prvních třídách:

Zápis do 1. tříd

Termín zápisu

 • čtvrtek 7. 4. 2022 14:30 – 18:00 „Svět pohádek“ – netradiční zápis
 • pátek 8. 4. 2022 14:30 – 18:00 – klasický zápis
 • v případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. třídy z důvodu nemoci nebo karantény, kontaktujte zástupkyni
  pro 1. stupeň Mgr. Lenku Ručkovou – 734 448 000


Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 08. 2016
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2022

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2022/2023 v řádném termínu
 • musí mít kladné doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2022
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2022


Potřebné dokumenty k zápisu


Vaše žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bude vedena pod registračním číslem, které obdržíte při zápisu do 1. třídy


Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podává žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC) a doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře. Správní řízení o přijetí bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského centra


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
 • předpokládaný termín zveřejnění je 14. dubna 2022


Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu 2022. Přesný termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy.