Naše první třídy

Ve školním roce 2023/2024 se na Vás těšíme v těchto prvních třídách:

Zápis do 1. tříd

Termín zápisu

 • čtvrtek 13. 4. 2023 14:30 – 18:00 – netradiční zápis
 • pátek 14. 4. 2023 14:30 – 18:00 – klasický zápis
 • v případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. třídy z důvodu nemoci nebo karantény, kontaktujte zástupkyni statutárního orgánu
  Mgr. Lenku Přikrylovou – 774 840 023

Rezervace termínu a času zápisu

 • v letošním roce Vám nabízíme možnost rezervovat si přibližný čas zahájení zápisu do první třídy
 • odkaz na rezervační tabulku naleznete od úterý 11.4. od 10 hodin zde
 • do tabulky zapisujte pouze čísla, která obdržíte v MŠ
 • v případě, že Vaše dítě nenavštěvuje MŠ Pozořice, napište zprávu na emailovou adresu lenka.ruckova@zspozorice.cz, která bude obsahovat jméno a příjmení dítěte, jméno zákonného zástupce a obratem Vám bude číslo přiděleno
 • k zápisu je možné přijít i bez rezervace


Zápis je určen

 • pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 08. 2017
 • pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku


Předškoláček, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2023

 • může absolvovat zápis pro školní rok 2023/2024 v řádném termínu
 • musí mít kladné doporučení z PPP, pokud dosáhne věku 6 let do 31. 12. 2023
 • musí mít doporučení z PPP a od pediatra, pokud dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2023


Potřebné dokumenty k zápisu

Kritéria přijetí dětí na ZŠ a MŠ Pozořice

Pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat do 1. ročníku 50 dětí.

Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti, tj. s trvalým pobytem v Pozořicích (vedení školy garantuje, že budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem v Pozořicích). 50 bodů

V případě nenaplnění uvedeného počtu žáků přijímaných do prvního ročníku budou přijaty děti podle následujících kritérií:
– děti s trvalým bydlištěm v okolních obcích  (Kovalovice, Sivice, Tvarožná, Viničné Šumice) 4 body
– děti, které mají jednoho nebo více sourozenců v ZŠ a MŠ Pozořice 3 body
– děti z nespádové oblasti 0 bodů


BADATELSKÁ TŘÍDA

 
Kritériem přijetí do badatelské třídy je navíc:
– pohovor s rodinou  0 – 15 bodů
(souznění rodiny s filozofií školy, vzdělávání jako priorita rodiny, aktivní spolupráce rodiny se školou)
– sourozenec v badatelské třídě 2 body

ANGLICKÁ TŘÍDA

Kritériem přijetí do anglické třídy je navíc:
  – osobní pohovor 0 – 15 bodů
  (aktivní znalost anglického jazyka v oblastech – barvy, zvířata, čísla, jednoduchá komunikace v Aj)
– sourozenec v anglické třídě 2 body


V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí zájemců losování, které se uskuteční za přítomnosti členů školské rady. Termín, čas a místo losování budou zveřejněny na webových stránkách školy minimálně 7 dní předem. U losování může být přítomna veřejnost.

Odklad plnění povinné školní docházky – § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, také podává žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • rodič mimo zápisní lístek a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podá žádost o odklad povinné školní docházky. K žádosti je třeba přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC) a doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře. Správní řízení o přijetí bude přerušeno do doby vydání doporučení školského poradenského centra


Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude oznámeno (nebude rozesíláno)

 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy
 • zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy (v seznamech budou děti uvedeny pod registračními čísly)
 • předpokládaný termín zveřejnění je 28. dubna 2023


Schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu 2023. Přesný termín schůzky bude zveřejněn na webových stránkách školy.