Co byste měli vědět o družině ve školním roce 2019/2020

Aby se děti v naší družině cítily dobře a chodily sem rády – to je naším cílem.

Bezpečí dětí je pro nás prioritou. Na znamení odchodu z družiny si s dětmi plácáme, zajišťujeme doprovod na obědy i na kroužky, trváme na smluveném způsobu odchodu, disponujeme videotelefony. Bez vaší spolupráce to ale nejde!

Co tím máme na mysli?

Důležité pro nás je, abychom vždy věděli, kdy a s kým jdou děti domů a jaké mají kroužky.

Edookit je komunikačním prostředkem číslo jedna. Do 11 hodin nám sem můžete posílat omluvenky. Lze využít i tištěné omluvenky, nebude to ale tak ekologické. J

Funguje to!

Garantujeme vám, že vzájemné dodržování pravidel zajišťuje větší spokojenost všech.

Hotovo, dost už pravidel, pojďme si povídat, co vaše děti tento rok v družině čeká.

Ch těli bychom se naučit lepšímu chování k naší planetě.

Ideální volbou se stala naše cesta na vzdálenou planetu Pandora ve hvězdném systému Alfa Centauri, kde se jako osadníci naučíme od původních obyvatel, jak si vážit přírody a všeho živého včetně lidí kolem nás a sebe samých.

Je to téma, které nás bude provázet celý školní rok.

Každý měsíc se budeme věnovat něčemu jinému – vodě, potravě, přátelství, energetickým zdrojům …

Letos nepřijdeme ani o obvyklé aktivity, jako jsou Dračí odpoledne, sběr hliníku, zpívání se seniory v domě s pečovatelskou službou v Pozořicích, besídka ŠD.

Mezi nové projekty budou patřit muzikohrátky, kamenohrátky a setkávání s americkou rodilou mluvčí.

Náplní muzikohrátek je formou prožitkového učení objevovat zvuky kolem nás i uvnitř nás pomocí léčivých etnických nástrojů z celého světa. Kamenohrátky nám předvedou krásu, sílu, řeč a energii kamenů a polodrahokamů.

Opravdová Američanka nás bude navštěvovat každý měsíc, aby si děti zábavnou formou procvičily angličtinu při venkovních aktivitách.

Pokud nepadají trakaře, chodíme každý den od 14 do 15 hodin ven. V tuto dobu nemohou děti odcházet domů ani do kroužků nebo se z nich vracet. Děti by měly mít vhodné oblečení.

Qůli spojování družin od 15 hodin čtěte aktuální informace u zvonků.

Respekt, jestli jste dočetli až sem!

Svačiny dětem dávejte, pokud zůstávají v družině déle.

Telefon do družiny je 774 840 024.

Úkoly si mohou děti od 2. ročníku psát od 15 hodin pouze se souhlasem rodičů.

V období jarních a letních prázdnin pořádáme příměstské tábory.

World Wide Web – www.zspozorice.cz

X amému závěru vám chceme ještě říct, že každý měsíc dáváme fotky z družiny na facebook školy.

Youtube ani Instagram nevedeme.

Za celý tým školní družiny zdraví paní vychovatelky Romana Zetelová, Jitka Řehánková, Erika Zobcová, Alena Leznarová, Julie Větříšková a Klára Vajdáková.