Co byste měli vědět o družině ve školním roce 2023/2024

Aby se děti v naší družině cítily dobře a chodily sem rády – to je naším cílem.

Bezpečí dětí je pro nás prioritou. Na znamení odchodu z družiny si s dětmi plácáme, zajišťujeme doprovod na obědy i na kroužky, trváme na smluveném způsobu odchodu, disponujeme videotelefony. Bez vaší spolupráce to ale nejde!

Co tím máme na mysli?

Důležité pro nás je, abychom vždy věděly, kdy a s kým jdou děti domů a jaké mají kroužky.

Edookit je komunikačním prostředkem číslo jedna. Do 11 hodin nám sem můžete posílat omluvenky. Lze využít i tištěné omluvenky, nebude to ale tak ekologické. 

Funguje to!

Garantujeme vám, že vzájemné dodržování pravidel zajišťuje větší spokojenost všech.

Hotovo, dost už pravidel, pojďme si povídat, co vaše děti tento rok v družině čeká.

Chtěli bychom děti naučit zručnosti, a proto zveme do kroužku Dílny.

I uměním je navléct niť do jehly. Naučíme se zacházet s šicím strojem v kroužku Šití.

Jelikož nám záleží na hodnotách, zvolili jsme jako roční téma „Země ctností“.

Každý měsíc nás čeká povídání o životních hodnotách a přidáme i nějaké celodružinové aktivity.

Lépe už to nejde!

Mazlíčci? Máme! A jejich výstavu uděláme.

Nemůže chybět ani červnová besídka nebo březnový sběr hliníku.

Omluvenky a oznámení o jiných změnách, to je pro nás i pro vaše děti velmi důležité. Prosíme, nezapomínejte nás informovat. Když budeme včas o všem vědět, budeme mít více prostoru na práci s vašimi dětmi.

Pokud nepadají trakaře, chodíme každý den od 14 do 15 hodin ven. V tuto dobu nemohou děti odcházet domů ani do kroužků nebo se z nich vracet. Děti by měly mít vhodné oblečení.

Qůli spojování družin od 15 hodin čtěte aktuální informace u zvonků.

Respekt, jestli jste dočetli až sem! 

Svačiny dětem dávejte, pokud zůstávají v družině déle.

Telefon do družiny je 774 840 024.

Úkoly si mohou děti od 2. ročníku psát od 15 hodin pouze se souhlasem rodičů.

V období jarních a letních prázdnin pořádáme příměstské tábory.

World Wide Web – www.zspozorice.cz

X amému závěru vám chceme ještě říct, že každý měsíc dáváme fotky z družiny na facebook školy.

Youtube ani Instagram nevedeme.

Za celý tým školní družiny zdraví paní vychovatelky Erika Dvořáková Zobcová, Jolana Horáčková, Renata Maršálková, Pavla Novotná, Jitka Řehánková, Andrea Urbánková, Julie Větříšková a Alena Zpěváková.