integrovaná tematická výuka

metoda tří startů v českém jazyce

prvky Hejného matematiky

nejvýše 15 dětí ve třídě