formativní hodnocení

podpora sebehodnocení 

slovní hodnocení 

mapování pokroku

práce s chybou