2 500 Kč za měsíc

zahrnuje

příspěvek na výdaje pro Expediční den

příspěvek na pomůcky a vybavení třídy

příspěvek na mzdové prostředky pedagogů 

nezahrnuje

stravné, školní družinu, pracovní sešity, kroužky