Vážení rodiče

Naše škola Vám nabízí :

 • bezpečné prostředí
 • individuální přístup k dětem
 • dělenou výuku podle pracovního tempa dětí (výuka českého a anglického jazyka a matematiky)
 • péči o talentované děti a děti s poruchami učení
 • školní autobus před budovou školy
 • kvalitní přípravu na přijímací zkoušky na SŠ
 • velkou nabídku kroužků a volnočasových aktivit
 • výuku informatiky od 5. do 9. třídy
 • služby Školního poradenského centra Čtyřlístek
 • kooperativní a tvořivé učení v rámci projektového vyučování
 • příjemné prostředí ve vzdušných a prostorných třídách
 • optimální počet dětí ve třídách (průměrný počet dětí ve třídě je 21)
 • zapojení do regionálních i mezinárodního projektů
 • moderně vybavené odborné učebny audiovizuální technikou (fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny, učebna hudební výchovy, informatika)
 • výuku cizích jazyků již od 1. ročníku
 • velkou tělocvičnu, možnost sportovního vyžití
 • lyžařské a ozdravné pobyty pro děti od 1. do 9. třídy
 • prevenci sociálně patologických jevů u dospívající mládeže